"Aptve'ruma koeficienti" 1997.gada janva'ri' Latvijas mu'zikas aptauja'm

Rates of charts in January, 1997

KoeficientsAptaujaPilse'ta
RatingChartCity
0.8Studija Mix
1.0Rupjmaizes ka'rtojums
1.0Latvijas mu'zikas aptaujas FM 99,5 versija
0.9Latvijas mu'zikas aptaujas LNT versija
0.7Radio EF-EIRe'zekne
0.7Radio LIEPA'JALiepa'ja