World Wide Web Access Statistics for latvia.linux.tucows.com

Last updated: Thu, 07 Sep 2000 15:15:56 (GMT +0300)

Totals for Summary Period: Aug 1 2000 to Aug 31 2000

Requests Received During Summary Period      47799
Bytes Transmitted During Summary Period   1247085468
Average Requests Received Daily          1542
Average Bytes Transmitted Daily        40228563

Total Transfers by Client Domain

%Reqs %Byte Bytes Sent Requests  Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
47.11 57.78  720538819  22519 | unresolved 
27.82 19.51  243333890  13299 | lv  Latvia
12.80 14.94  186359921   6120 | net  Network
 5.86 4.71   58790799   2803 | com  Commercial
 5.82 1.57   19580045   2783 | lt  Lithuania
 0.20 1.05   13052381    96 | ru  Russian Federation
 0.12 0.37   4675124    58 | gr  Greece
 0.11 0.02    252099    51 | at  Austria
 0.05 0.02    211557    23 | ee  Estonia
 0.04 0.01    62826    19 | nl  Netherlands
 0.04 0.00     5400    18 | pl  Poland
 0.01 0.01    139366    5 | br  Brazil
 0.00 0.00    29605    2 | it  Italy
 0.00 0.00    23916    2 | de  Germany
 0.00 0.00    29720    1 | il  Israel

Total Transfers by Reversed Subdomain

%Reqs %Byte Bytes Sent Requests  Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
47.11 57.78  720538819  22519 | Unresolved
10.45 9.04  112687197   4996 | net.fast-search.bos2
 3.67 3.58   44605921   1754 | com.googlebot
 3.61 1.35   16895059   1727 | lv.parks
 2.56 2.19   27255989   1222 | lv.balticom
 1.87 1.29   16059513   896 | lv.telekom
 1.76 5.44   67868996   841 | net.lv
 1.70 2.59   32322065   813 | lv.binet
 1.46 2.35   29335343   700 | lv.baltkom
 1.30 0.51   6405020   620 | lt.ot
 1.24 0.26   3245442   594 | lv.delfi.wl
 1.12 0.41   5114267   533 | lt.takas.vln
 1.04 0.24   2937648   496 | lv.apollo
 0.98 1.87   23365250   467 | lv.rkb
 0.94 0.05    597455   448 | com.ank-sia
 0.93 0.24   2942998   443 | lv.lanet
 0.88 0.07    841580   419 | lv.ober-haus
 0.87 0.47   5886831   414 | lv.vhd
 0.85 2.14   26690981   407 | lv.delfi
 0.73 0.33   4065043   351 | lv.finieris
 0.59 0.34   4213165   284 | lv.swh
 0.54 0.84   10425988   258 | lv.fis
 0.49 0.11   1390251   233 | lv.latnet
 0.46 0.17   2077881   220 | lv.kvarcs
 0.41 0.24   3051253   198 | lv.lu.fmf.cs
 0.41 0.08   1021219   198 | lv.rw
 0.39 0.22   2706232   185 | lv.alise
 0.38 0.13   1641232   183 | lv.bank
 0.38 0.13   1578749   181 | lv.lmt
 0.37 0.05    625087   176 | lt.5ci
 0.34 0.06    805684   164 | lt.taide
 0.34 0.11   1399600   161 | lv.madona
 0.33 0.03    416252   157 | lt.takas
 0.33 0.15   1856830   156 | lv.ldz
 0.32 0.11   1386491   154 | lv.gov.iem
 0.31 0.03    399585   149 | lt.prantel
 0.31 0.05    683297   148 | lv.rfb
 0.28 0.10   1283533   132 | lt.is
 0.27 0.60   7457361   131 | com.netneo
 0.27 0.17   2112333   131 | lv.vernet
 0.26 0.06    720928   125 | lv.riga
 0.22 0.05    561358   105 | lv.open
 0.21 0.06    783453   102 | lv.mt
 0.21 0.02    264497    99 | lt.vu.tspmi
 0.20 0.04    535395    97 | lv.it
 0.20 0.01    161449    94 | lt.takas.klp
 0.19 0.04    451032    93 | lv.xxl
 0.19 0.17   2179245    91 | com.infoseek
 0.18 0.03    345501    87 | lt.takas.sia
 0.17 0.09   1184448    82 | lv.rcc

Total Transfers by URL/Archive Section

%Reqs %Byte Bytes Sent Requests  Archive Section
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 1.21 1.11   13784489   579 | /
 0.50 0.28   3482012   239 | /software.html
 0.23 0.00    42920   111 | /locallinux.html
 0.22 0.19   2384929   105 | /consoft.html
 0.15 0.46   5732141    74 | /whatsnew.html
 0.15 0.16   1990938    73 | /distribution.html
 0.14 0.12   1507332    65 | /x11soft.html
 0.12 0.08   1032108    56 | /kdesoft.html
 0.09 0.07    891372    42 | /conhtml/sys_distributions.html
 0.08 0.07    854571    39 | /conhtml/preview/017-013-009-001C.html
 0.07 0.06    690139    32 | /gnomesoft.html
 0.06 0.00     6200    31 | /z/z-berg.html
 0.06 0.00     8322    31 | /a1-berg.txt
 0.06 0.00     9104    28 | /localoffice.html
 0.06 0.04    523017    27 | /hotlist.html
 0.05 0.00     8552    22 | /localgp.html
 0.04 0.00     8270    21 | /localunix.html
 0.04 0.53   6650439    21 | /files/console/servers/sendmail.8.11.0.tar.gz
 0.04 0.02    283704    20 | /listings.html
 0.04 0.06    695877    19 | /x11html/net_web2.html
 0.04 0.03    380672    17 | /conhtml/preview/017-013-009-008C.html
 0.03 0.03    356621    16 | /conhtml/preview/017-013-009-007C.html
 0.03 0.03    350460    16 | /conhtml/adnload/017-013-009-001_17389.html
 0.03 0.03    368735    15 | /conhtml/ser_proxy.html
 0.03 0.03    359942    15 | /conhtml/preview/017-013-009-009C.html
 0.03 0.02    304914    15 | /conhtml/dev_languages.html
 0.03 0.00     7425    15 | /themes/
 0.03 1.28   15977158    14 | /files/x11/system/Wine-20000801.tar.gz
 0.03 0.07    879711    14 | /files/x11/office/WebMaker-0.8.5.tar.gz
 0.03 0.04    449143    14 | /x11html/net_web.html
 0.03 0.03    358545    14 | /conhtml/adm_user.html
 0.03 0.00    31794    14 | /favicon.ico
 0.03 0.16   1973510    13 | /files/x11/system/comanche2.0b5-src.tar.gz
 0.03 0.11   1324872    13 | /conhtml/sys_utilities.html
 0.03 0.05    577407    13 | /conhtml/adm_monitoring.html
 0.03 0.04    521837    13 | /conhtml/adm_log.html
 0.03 0.03    388852    13 | /x11html/off_word.html
 0.03 0.03    384812    13 | /conhtml/net_email.html
 0.03 0.02    288307    13 | /conhtml/preview/017-013-009-003C.html
 0.03 0.02    286573    13 | /conhtml/preview/017-013-009-005C.html
 0.03 0.02    263866    13 | /kdehtml/fil_managers.html
 0.03 0.02    239864    13 | /kdehtml/off_html.html
 0.03 0.00     3744    13 | /herd.html
 0.03 0.86   10709344    12 | /files/x11/network/netscape-4.7-arthur.i386.rpm
 0.03 0.07    880446    12 | /conhtml/net_util.html
 0.03 0.04    523286    12 | /x11html/ent_action.html
 0.03 0.04    511823    12 | /conhtml/net_emailutils.html
 0.03 0.03    391476    12 | /conhtml/adm_firewall.html
 0.03 0.00     5601    12 | /localbsd.html
 0.03 0.00     5179    12 | /localthemes.html


This summary was generated by wwwstat-2.0