Latvijas Universitāte
Fizikas un matemātikas fakultāte Datorikas nodaļa

J. Judrups, L. Sermone, M. Strode, U. Tenis

 

Internet
iespējas PC tipa

datoru lietotājiem

 
 

Rīga 1996
(Grāmatā atrodamās Internet adreses tiek vismaz reizi mēnesī automātiski pārskatītas un vajadzības gadījumā labotas)


Anotācija


Izvēlaties piemērotu grāmatas lasīšanas veidu:

Copyright ©1996-1999 LANET

Ieteikumus, atsauksmes, labojumus sūtīt Atis Klušam: webmaster@lanet.lv