Eksponentfunkcija, eksponentvienādojumi un nevienādības

Uzspiežot te, varat redzēt, kas jāzin Latvijas skolēniem.
Tālāk seko pasaules serveros atrodamie materiāli, pārsvarā angliski.

Šajā lapā vispirms Jūs varat atrast materiālus, kas grupēti pēc "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" iedalījuma:

3.1. Ar Pakāpes jēdzienu saistīto jautājumu atkārtojums. logaritma jēdziens.

 • A simple Logarithm Calculator.
  Šajā lapā ir detalizēts apraksts vienai no programmām, kas rēķina pakāpes, saknes un logaritmus. Var izvēlēties, kurš lielums būs konstants, kuru mainīs, un kuru dators aprēķinās. Arī skaitļus var izvēlēties no piedāvātajiem vai palielināt vai samazināt par 1, spiežot uz pogām "+" vai attiecīgi "-".

  1) pakāpe ar naturālu kāpinātāju un tās īpašības;

  2) pakāpes kāpinātāja vispārinājums, saknes jēdziens, sakņu īpašības;

 • Interactive Algebra Review: Radicals and Rational Exponents
  Saknes un pakāpes ar racionālu kāpinātāju. Formulas, piemēri, tests, kuriem var arī paskatīties pareizos atrisinājumus.

  3) logaritma jēdziens, logaritma pamatidentitāte;

  3.2. Eksponentfunkcija.

 • Summary of Exponential and Logarithmic Functions
  Īss apskats par eksponentfunkciju, pakāpju īpašībām, logaritmiem. Satur formulas un piemērus.

  1) eksponentfunkcijas definīcija;

  2) eksponentfunkcijas īpašības un grafiks gadījumā, kad bāze a>1;

  3) eksponentfunkcijas īpašības un grafiks gadījumā, kad bāze 0 < a < 1;

  3.3. Eksponentvienādojumi un nevienādības.

  1) vienādojumi, kurus, lietojot pakāpju īpašības, var pārveidot pamatformā af(x)=ag(x);

 • Eksponentvienādojomi un nevienādības.
  Metodiskie materiāli krievu valodā. D. D. Guščina "Eksponentvienādojomi un nevienādības". Satur teorētisko materiālu un uzdevumu piemērus ar atrisinājumiem.

  2) vienādojumi, kurus risina, lietojot logaritma jēdzienu;

 • EXPONENTIAL EQUATIONS.
  Dažādi eksponentvienādojumi, kuriem var paskatīties atrisinājumus. No atrisinājumu lapas ir pieejami konkrētajam vienādojumam līdzīgi uzdevumi.

  3) vienādojumi, kurus risina, iznesot pirms iekavām kopīgo reizinātāju, kas satur mainīgo;

  4) vienādojumi, kurus var pārveidot par algebriskiem vienādojumiem attiecībā pret eksponentizteiksmi;

 • Eksponentvienādojomi un nevienādības.
  Metodiskie materiāli krievu valodā. D. D. Guščina "Eksponentvienādojomi un nevienādības". Satur teorētisko materiālu un uzdevumu piemērus ar atrisinājumiem.

  5) homogēni eksponentvienādojumi;

 • Eksponentvienādojomi un nevienādības.
  Metodiskie materiāli krievu valodā. D. D. Guščina "Eksponentvienādojomi un nevienādības". Satur teorētisko materiālu un uzdevumu piemērus ar atrisinājumiem.

  6) eksponentnevienādības;

  Uzdevumi par eksponentfunkciju, eksponentvienādojumi un nevienādības.

  I

  Tālāk apskatītajā materiālā ir iespēja izlasīt uzdevumus 3 līmeņos. Katram uzdevumam var paskatīties atrisinājumu, dažiem ir iespēja paskatīties uzvedinošu ideju.

  Exponents and Exponential Functions (eksponentes un eksponentfunkcijas) Intro.
  Ievaduzdevumi
  Mod.
  Vidēji uzdevumi
  Adv.
  Grūtāki uzdevumi

  Atpakaļ uz Latvijas vidusskolas matemātikas kursa iedalījumu.

  Uz ievada lapu.