Latvijas galvenā mācību materiālu adrese

http://rex.liis.lv/IZM/Prog/MacMat.nsf
Tur var atrast ne tikai matemātiku! Bet matemātikā ir visvairāk materiālu!

Patlaban Jūs redzat lapu, kur, ņemot par pamatu divas izstrādnes

Latvijas vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskā apdare

un

Latvijas vidusskolas ģeometrijas kursa informatīvi didaktiskā apdare

ir šķiroti dažādi pasaules serveros atrodami materiāli.
Minētajās divās izstrādnēs ir sīki pastāstīts, kas skolniekam ir jāapgūst par katru no sekojošajām tēmām. Pārvietoties pa materiālu lapām varat, klikšķinot uz "Nākamais" vai "Iepriekšējais".

Algebras kurss 10. klasei

 1. Skaitļi
 2. Polinomi
 3. Racionālas algebriskas izteiksmes, vienādojumi, nevienādības un to sistēmas
 4. Iracionālas algebriskas izteiksmes, vienādojumi, nevienādības un to sistēmas
 5. Algebrisko vienādojumu, nevienādību un to sistēmu sastādīšanas uzdevumi
 6. Dažas matemātiskās pamatošanas metodes.

Algebras kurss 11. klasei

 1. Kombinatorikas elementi
 2. Funkcijas jēdziens un ar to saistītie pamatjautājumi
 3. Eksponentfunkcija, eksponentvienādojumi un nevienādības
 4. Logaritmiskā funkcija, logaritmiskie vienādojumi un nevienādības
 5. Trigonometriskās funkcijas, trigonometriskie vienādojumi un nevienādības
 6. Ciklometriskās funkcijas

Algebras kurss 12. klasei

 1. Funkcijas robežas jēdziens
 2. Funkcijas atvasinājums
 3. Funkcijas atvasinājuma lietojumi
 4. Varbūtību teorijas elementi
 5. Algebras izraudzītu tēmu padziļinājums
 6. Atkārtojums

Ģeometrijas kurss 10. klasei

 1. Dekarta koordinātu plakne un vektori plaknē
 2. Leņķiskās un metriskās sakarības riņķī
 3. Trijstūris un tā elementi
 4. Četrstūri
 5. Laukumi
 6. Riņķis un tā daļas

Ģeometrijas kurss 11. klasei

 1. Stereometrijas aksiomas un secinājumi no tām
 2. Taišņu un plakņu paralelitāte
 3. Taišņu un plakņu perpendikularitāte
 4. Daudzskaldņi

Ģeometrijas kurss 12. klasei

 1. Cilindrs, tā sānu virsma, tilpums
 2. Konuss, tā sānu virsma, tilpums, nošķelts konuss
 3. Lode, tās elementi, lodes virsmas laukums, tilpums
 4. Dažādas ķermeņu kombinācijas, ievilkta lode, apvilkta lode

Uz ievada lapu.