Algebrisko vienādojumu, nevienādību un to sistēmu sastādīšanas uzdevumi

Citiem vārdiem sakot - teksta uzdevumi.

Uzspiežot te, varat redzēt, kas jāzin Latvijas skolēniem.


LIIS ietvaros materiāli par teksta uzdevumiem ir
Seko materiāli, grupēti pēc "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" iedalījuma:

5.1. Uzdevumi par kustību.

 • ALGEBRISKU VIENĀDOJUMU, NEVIENĀDĪBU UN TO SISTĒMU SASTĀDĪŠANA
  Šajā darbā ir norādīti teksta uzdevumu risināšanas etapi, kam jāpievērš uzmanība tos risinot, kā arī uzdevumu piemēri ar atrisinājumiem. Pirmā no uzdevumu nodaļām ir uzdevumi par kustību.
 • Uzdevumi par kustību.
  Teksta uzdevumi, kuros jāizmanto nevienādības.
  "Derētu zināt" - formulas, kas jāzina, lai risinātu uzdevumus par kustību, arī 1 piemērs.
  "Uzdevumu risināšanas paraugi" un "Uzdevumi patstāvīgai risināšanai" - uzdevumi ar atrisinājumiem, bet "Kontroldarbu uzdevumi" - bez risinājumiem, bet var paskatīties atbildes.
 • "Izlīdzinošais kurss. Matemātika" 2.9. Teksta uzdevumi.
  Materiāls kopumā domāts, lai arodskolu audzēkņi, kas vēlas iegūt vidējo izglītību, atkārtotu matemātiku un apgūtu tās nodaļas, ko nav iepriekš apguvuši.
  Nodaļa par teksta uzdevumiem satur diezgan lielu skaitu uzdevumu bez atrisinājumiem, kas grupēti pēc tēmām un vai tos risinot jāsastāda vienādojums, vienādojumu sistēma vai nevienādība. Ir arī uzdevumi par kustību.

  5.2. Uzdevumi par kopīgo darbu.

 • ALGEBRISKU VIENĀDOJUMU, NEVIENĀDĪBU UN TO SISTĒMU SASTĀDĪŠANA
  Šajā darbā ir norādīti teksta uzdevumu risināšanas etapi, kam jāpievērš uzmanība tos risinot, kā arī uzdevumu piemēri ar atrisinājumiem. Otrā no uzdevumu nodaļām ir uzdevumi par kustību.
 • Uzdevumi par kopīgo darbu.
  Teksta uzdevumi, kuros jāizmanto nevienādības.
  "Derētu zināt" - formulas, kas jāzina, lai risinātu uzdevumus par kopīgo darbu.
  "Uzdevumu risināšanas paraugi" un "Uzdevumi patstāvīgai risināšanai" - uzdevumi ar atrisinājumiem, bet "Kontroldarbu uzdevumi" - bez risinājumiem, bet var paskatīties atbildes.
 • "Izlīdzinošais kurss. Matemātika" 2.9. Teksta uzdevumi.
  Nodaļa par teksta uzdevumiem satur diezgan lielu skaitu uzdevumu bez atrisinājumiem, kas grupēti pēc tēmām un vai tos risinot jāsastāda vienādojums, vienādojumu sistēma vai nevienādība. Ir arī uzdevumi par kopīgo darbu.

  5.3. Uzdevumi par skaitļiem.

 • ALGEBRISKU VIENĀDOJUMU, NEVIENĀDĪBU UN TO SISTĒMU SASTĀDĪŠANA
  Šajā darbā ir norādīti teksta uzdevumu risināšanas etapi, kam jāpievērš uzmanība tos risinot, kā arī uzdevumu piemēri ar atrisinājumiem. Ceturtā no uzdevumu nodaļām ir uzdevumi par skaitļiem.
 • Uzdevumi par skaitļiem.
  Teksta uzdevumi, kuros jāizmanto nevienādības.
  "Derētu zināt" - paskaidrojumi un piemēri, ko jāizprot, lai risinātu uzdevumus par skaitļiem.
  "Uzdevumu risināšanas paraugi" un "Uzdevumi patstāvīgai risināšanai" - uzdevumi ar atrisinājumiem, bet "Kontroldarbu uzdevumi" - bez risinājumiem, bet var paskatīties atbildes.
 • "Izlīdzinošais kurss. Matemātika" 2.9. Teksta uzdevumi.
  Nodaļa par teksta uzdevumiem satur diezgan lielu skaitu uzdevumu bez atrisinājumiem, kas grupēti pēc tēmām un vai tos risinot jāsastāda vienādojums, vienādojumu sistēma vai nevienādība. Ir arī uzdevumi par skaitļiem.

  5.4.Uzdevumi par procentiem.

  5.4.1.Uzdevumi par naudas noguldījumiem un naudas maiņu.

  5.4.2.Uzdevumi par maisījumiem un sakausējumiem.

  Atpakaļ uz Latvijas vidusskolas matemātikas kursa iedalījumu.

  Uz ievada lapu.