Skaitļi

Uzspiežot te, varat redzēt, kas par skaitļiem jāzina Latvijas skolēniem. 
Pirmkārt minēšu Latvijā LIIS projekta ietvaros izveidotos materiālus. Tiem ir ievērojamas priekšrocības: tie ir latviešu valodā un veidoti speciāli Latvijas skolēniem.

 • Algebra 10. klasei "PowerPoint" slaidos.Materiāls, kur var "PowerPoint" slaidu veidā redzēt apmēram to pašu, kas ir izlasāms materiālā "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskā apdare" . "Algebra 10. klasei "PowerPoint" slaidos" 1. tēma "Skaitļa jēdziena paplašinājums", 2. tēma "Ar veselo skaitļu kopas jēdzienu saistīti jautājumi", kā arī 3. tēma "Vienādojumu risināšana veselos skaitļos" attiecas uz šo nodaļu. Katra nodaļa satur metodiskos norādījumus un uzdevumus, kas var būt piemēri ar atrisinājumiem vai vingrinājumi, kam dotas atbildes.

 • Lai varētu lietot šo materiālu, jums nepieciešams "Internet Explorer" un PPZ plugins, ko var paņemt no LIIS FTP servera: ftp://ftp.liis.lv/macmat/paligprogrammas/axpub.exe .
  Diemžēl, ja lietojat "Netscape Navigator", labāk nemēģiniet ieiet materiālā: tāpat ir nepieciešams plugins, kura paņemšanas mēģinājumi beidzas ar ziņojumu par kļūdu un pārlūkprogrammas aizvēršanos.
  Neceriet, ka, ja jums ir "Internet Explorer" un PPZ plugins, jūs noteikti varēsiet redzēt šo materiālu. Ja "Internet Explorer" versija nav pietiekoši jauna, arī tad slaidi nebūs redzami.
  Tāpēc šo materiālu ir vērts censties ieraudzīt vienīgi, ja patiešām ir nepieciešami slaidi. Citādi daudz vienkāršāk ir atvērt "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares nodaļu "Skaitļi"", un redzēt tos pašus piemērus mazliet neglītākā noformējumā.
 • Kompleksie skaitļi vidusskolā.

 • Šis profesora Teodora Cīruļa darbs ir ļoti labs, ja vajag apgūt kompleksos skaitļus. Tas rakstīts metemātiski precīzā valodā, kura ir viegli saprotama uzmanīgam lasītājam. Tur var atrast gan definīcijas, īpašības, formulas un piemērus, gan uzdevumus un kontroljautājumus, uz kuriem jāmēģina atbildēt, lai novērtētu, vai ir saprasts izlasītais. Šis materiāls ir ļoti labs, ja grib mācīties.

  Bez tam apskatīšu pasaules serveros atrodamos materiālus. Tie pārsvarā ir angļu valodā.

  Šajā lapā vispirms Jūs varat atrast materiālus, kas grupēti pēc "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" iedalījuma: bet pēc tam dažas atsevišķas nodaļas, ja Jums interesē konkrēta veida materiāli vispār par skaitļiem, bet ne par kādu šauru tēmu: Pagaidām ne visas "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" smalkās nodaļas ir aizpildītas ar materiāliem, jo tādi nav atrasti. Domājams, ka ar laiku atradīsies arī materiāli tādās nepopulārās nodaļās.

  1.1. SKAITĻA JĒDZIENA ATTĪSTĪBA

  1.2. AR REĀLO SKAITĻU KOPAS JĒDZIENU SAISTĪTIE JAUTĀJUMI

  1) reālo skaitļu salīdzināšana

  2) reālo skaitļu decimālie tuvinājumi; jēdziens par darbībām ar reāliem skaitļiem

  3) jēdziens par reālo skaitļu kopas nepārtrauktību un ekvivalenci ar taisnes punktu kopu

 • The Real Number Line, Interval Notation and Set Notation

 • Materiāls par reālo skaitļu asi, intervāla un kopas jēdzieniem. Ir labas ilustrācijas, kas palīdz saprast minētos jēdzienus. Jēdzieni intuitīvā līmenī.

  4) dažu iracionālu skaitļu atlikšana uz koordinātu taisnes, izmantojot Pitagora teorēmu

  5) reālā skaitļa modulis

 • Modulis
  Krievu valodā. Reālā skaitļa moduļa definīcija un īpašības.

 • Absolute Value and Distance

 • Reāla skaitļa moduļa definīcija un saistība ar attālumu. Ir apskatāmi piemēri, kā arī 3 līmeņu uzdevumi ar iespēju paskatīties katra uzdevuma atrisinājumu vai atbildi.
  Ievaduzdevumi.
  Vidēji grūti uzdevumi.
  Mazliet grūtāki uzdevumi.

  6) reālo skaitļu intervālu jēdziens

 • The Real Number Line, Interval Notation and Set Notation

 • Materiāls par reālo skaitļu asi, intervāla un kopas jēdzieniem. Ir labas ilustrācijas, kas palīdz saprast minētos jēdzienus.

  1.3. AR KOMPLEKSO SKAITĻU KOPAS JĒDZIENU SAISTĪTIE JAUTĀJUMI

  1.4. AR VESELO SKAITĻU KOPAS JĒDZIENU SAISTĪTI JAUTĀJUMI

  1) Dalāmības definīcija.

  2) Dalāmības īpašības.

  3) Dalīšanās ar atlikumu.

 • Dividing Two Numbers

 • Lietotne skaitļu dalīšanai ar atlikumu. Šai programmiņai gan ir visai īpatnējs pieraksts, jo dalītājs ir jāraksta lodziņā pa kreisi, bet dalāmais - pa labi. Parasti taču dara otrādi!

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Dalīšanās un atlikums". Doti 57 uzdevumi (No tiem 55 atrisināti). Še ietilpst "Pirmskaitļi un salikti skaitļi.", "Atlikums.", "Daži uzdevumi." "Eiklida algoritms.".

  4) Kopējie dalītāji.

  5) Ar pirmskaitļa jēdzienu saistīti jautājumi.

  6) Vienādojumu risināšana veselos skaitļos.

  Vēsturiski materiāli par skaitļiem

  Interaktīvie materiāli par skaitļiem

  Uzdevumi par skaitļiem.

  I
  Tālāk apskatītajā materiālā ir iespēja izlasīt īsu teoriju par katru nodaļu, piemērus un uzdevumus. Uzdevumi ir 3 līmeņos. Katram uzdevumam var paskatīties atrisinājumu, dažiem ir iespēja paskatīties uzvedinošu ideju.
  Decimal Expansions  Intro. 
  Ievaduzdevumi
  Mod. 
  Vidēji uzdevumi
  Adv. 
  Grūtāki uzdevumi
  Absolute Value and Distance (skaitļa modulis un attālums) Ievaduzdevumi Vidēji grūti uzdevumi. Mazliet grūtāki uzdevumi 
  Complex Numbers (kompleksi skaitļi) Intro. 
  Ievaduzdevumi
  Mod. 
  Vidēji uzdevumi
  Adv. 
  Grūtāki uzdevumi
  II
  Uzdevumi no MathMagic
  Te var izvēlēties kādu no daudziem failiem, kas satur uzdevumus, no kuriem liela daļa ir par naturāliem skaitļiem.

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Dalīšanās un atlikums". Doti 57 uzdevumi (No tiem 55 atrisināti). Še ietilpst "Pirmskaitļi un salikti skaitļi.", "Atlikums.", "Daži uzdevumi." "Eiklida algoritms.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Dalāmība". Doti 100 uzdevumi (No tiem 93 atrisināti). Še ietilpst "Salīdzināšana pēc moduļa.", "Decimālais pieraksts un dalāmības pazīmes.", "Vienādojumi veselos skaitļos u.c. uzdevumi." "Mazā Fermā teorēma.".

  Stundu plāni par skaitļiem.

  Discover the real number system
  Daudz stundu plānu par skaitļiem, domāti dažādām klasēm.
  Adresē
  http://www.mathgoodies.com/lessons/
  ir atrodams datorizēts matemātikas kurss 5. -8. klašu skolēniem, bet var lietot arī lielāki. Autori neļauj kopēt meteriālu bez licences, tāpat nedrīkst likt linku uz to bez rakstiskas atļaujas, bet izmantot on- line režīmā materiālu drīkst bez maksas. Materiāls ir saprātīgi veidots, ietver gan teorētisku meteriālu, gan piemērus, gan interaktīvus jautājumus un vingrinājumus. Par skaitļiem šajā materiālā ir:
  http://www.mathgoodies.com/lessons/vol5/intro_integers.html
  Stunda par veseliem skaitļiem. No šīs lapas var atrast arī citas stundas par darbībām ar veseliem skaitļiem.
  http://www.mathgoodies.com/lessons/vol3/gcf.html
  stunda par dalītājiem un lielākajiem kopīgajiem dalītājiem,
  http://www.mathgoodies.com/lessons/vol3/prime_composite.html
  stunda par pirmskaitļiem un saliktiem skaitļiem.
   

  Atpakaļ uz Latvijas vidusskolas matemātikas kursa iedalījumu.

  Uz ievada lapu.