Kombinatorikas elementi

Uzspiežot te, varat redzēt, kas jāzin Latvijas skolēniem.


LIIS ietvaros kombinatorikā ir izstrādāti vairāki mācību līdzekļi, kas noteikti ir ieteicamākie un noderīgākie, apgūstot šīs tēmas. Tie ir:
MĀCĪBU LĪDZEKLIS VIDUSSKOLĀM KOMBINATORIKĀ, kura autors ir Guntis Vasiļevskis. Šis materiāls ir vienkāršākais un saprotamākais, ieteicams, kad sāk apgūt kombinatoriku. Uzklikšķinot, jūs nokļūsiet lapā, kur ir tikai virsraksts. Tālāko var lasīt, spiežot uz "Nākamais" jau atvērtas lapas aušējā vai apakšējā stūrī. Ja interesē konkrēta nodaļa, neveriet vaļā LIIS materiālu, bet sameklējiet to zemāk šajā lapā un uzklikšķiniet tur.

Lai jūs varētu redzēt nākošo materiālu, jums vajadzīgs Adobe Acrobat Reader. Ja jums tā nav, labāk ejiet uz lapu KOMBINATORIKAS UN VARBŪTĪBU TEORIJAS ELEMENTI, no kuras var gan "atsūknēt" Adobe Acrobat Reader, gan atvērt mācību materiālu, gan aiziet uz ftp serveri, ja ir vēlēšanās materiālu saspiestā veidā dabūt uz sava datora un skatīties tad.
KOMBINATORIKAS UN VARBŪTĪBU TEORIJAS ELEMENTI, kura autors ir Jānis Cīrulis. Šis materiāls satur ne tikai nodaļas kombinatorikā, bet arī varbūtību teorijā un ir domāts vidusskolas profilkursam. Tajā jūs varat atrast gan skaidrojumus ar piemēriem, gan uzdevumu risināšanas paraugus, gan arī formulu kopsavilkumu. Tas noder tikpat labi mācoties kombinatoriku, kā arī varbūtību teorijas jautājumus, kas paredzēti vidusskolas profilkursā.
Uzdevumi kombinatorikā , kura autors ir Andris Ambainis. Šeit var atrast grūtākus uzdevumus, kas tiek lietoti, gatavojoties olimpiādēm. Uzdevumi ir grupēti pēc tēmām un risinājumu idejām, atrisinājumi ir doti konspektīvi un tikai daļai no tiem. Beigās var atrast literatūras sarakstu. Materiāls aptver arī tēmas, ko skolā nemāca. Iesaku šo materiālu paskatīties arī tad, ja netaisāties kandidēt uz Latvijas izlasi, tomēr sākt vajadzētu ar kādu no iepriekšējiem.

Tālāk seko šie un pasaules serveros atrodamie materiāli, grupēti pēc "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" iedalījuma. Tie, kas nav LIIS materiāli, pārsvarā ir angliski.

Beigās ir apskatāmi nedalīti materiāli kombinatorikā.

1.1. REIZINĀŠANAS UN SASKAITĪŠANAS LIKUMS


1.2. VARIĀCIJAS UN PERMUTĀCIJAS

1.3. KOMBINĀCIJAS.

1.4. ŅŪTONA BINOMS.

1.5. BINOMIĀLO KOEFICIENTU ĪPAŠĪBAS.Nedalīti materiāliAtpakaļ uz Latvijas vidusskolas matemātikas kursa iedalījumu.

Uz ievada lapu.