Racionālas algebriskas izteiksmes, vienādojumi, nevienādības un to sistēmas

Uzspiežot te, varat redzēt, kas jāzin Latvijas skolēniem. 

(Kad būsiet iegājuši LIIS materiālā, Jūs redzēsiet tikai virsrakstu. Tad spiediet "Nākamais", un Jūs varēsiet pēc kārtas apskatīt visas nodaļas par racionālām izteiksmēm.)

Tālāk seko pasaules serveros atrodamie materiāli, pārsvarā angliski.

Šajā lapā vispirms Jūs varat atrast materiālus, kas grupēti pēc "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" iedalījuma: bet pēc tam dažas atsevišķas nodaļas, ja Jums interesē konkrēta veida materiāli vispār par racionālām izteiksmēm, bet ne par kādu šauru tēmu: Pagaidām ne visas "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" smalkās nodaļas ir aizpildītas ar meteriāliem, jo tādi nav atrasti. Domājams, ka ar laiku atradīsies arī materiāli tādās nepopulārās nodaļās. 

3.1. Racionālu algebrisku izteiksmju identisko pārveidojumu atkārtojums

1) saīsinātās reizināšanas formulas, polinoma veida izteiksmju sadalīšanas reizinātājos paņēmienu atkārtojums;

 • The Distributive Law: Multiplying Algebraic Expressions

 • Distributīvais likums un saīsinātās reizināšanas formulas. Materiāls satur formulas, piemērus un uzdevumus, kuriem paredzēts ierakstīt atbildi, tad uzspiest uz "Check" un uzzināt, vai izrēķināts pareizi vai, uzspiežot uz "Help!", redzēt pilnu atrisinājumu.
 • Factoring Algebraic Expressions

 • Polinoma veida izteiksmju sadalīšana reizinātājos. Materiāls satur formulas, piemērus un uzdevumus, kuriem paredzēts ierakstīt atbildi, tad uzspiest uz "Check" un uzzināt, vai izrēķināts pareizi vai, uzspiežot uz "Help!", redzēt pilnu atrisinājumu.
 • Trīs interaktīvas programmiņas, kas dala reizinātājos polinomus. Tām ir viens trūkums - katra uzdevuma risinājumā ir gari un manuprāt nevajadzīgi apraksti, kā iegūst polinomu (tādi kā: x^2 nozīmē x kāpināt kvadrātā, iegūst x2, tad ir jāreizina ar 3, iegūst 3x2 utt. ). Manuprāt katram jau ierakstot polinomu būtu jābūt skaidram, ko nozīmē kura darbība. Laikam materiāls domāts skolēniem, kam sagādā problēmas darbību kārtība.

  2) racionālu algebrisku izteiksmju vienkāršošana un identitāšu pierādīšana;

  3.2. Racionāli algebriski vienādojumi.

 • Augstāku pakāpju vienādojumi.
  Krievu valodā. Īsa teorija, Bezū teorēma.

  1) jēdzieni “vienādība”, “identitāte”, “vienādojums”, ekvivalentu vienādojumu jēdziens, ekvivalenti un neekvivalenti vienādojuma pārveidojumi;

  2) racionālu algebrisku vienādojumu risināšana, kas ekvivalenti ar binomiāliem vienādojumiem vai kvadrātvienādojumiem;

  3) vienādojumi, kurus ar substitūciju palīdzību var pārveidot par kvadrātvienādojumiem;

  4) atgriezeniskie vienādojumi;

  5) vienādojumi, kas satur moduļus;

  3.3. Racionālu algebrisku vienādojumu sistēmas.

  1) jēdziens par ekvivalentām vienādojumu sistēmām, vienādojumu sistēmas ekvivalenti pārveidojumi;

  2) lineāru vienādojumu sistēmas, to atrisināšanas paņēmieni;

 • Solve a set of two equations

 • šī programma rēķina lineāru vienādojumu sistēmas ar diviem vienādojumiem. Ir iespējams izvēlēties un iegūt tikai atbildi vai arī redzēt ļoti detalizētu risinājuma gaitu.

  3) nelineāras vienādojumu sistēmas, to atrisināšanas paņēmieni;

  Interaktīvie materiāli par racionālām izteiksmēm.

 • Trīs interaktīvas programmiņas, kas dala reizinātājos polinomus. Tām ir viens trūkums - katra uzdevuma risinājumā ir gari un manuprāt nevajadzīgi apraksti, kā iegūst polinomu. Manuprāt katram jau ierakstot polinomu būtu jābūt skaidram, ko nozīmē kura darbība. Laikam materiāls domāts skolēniem, kam sagādā problēmas darbību kārtība.
 • Virkne interaktīvu programmu, kas vienkāršo lietotāja ievadīto izteiksmi. Visās šajās lietotnēs reizināšanas zīmes var arī nerakstīt tajās vietās, kur tās cilvēki parasti neraksta - programma spēj saprast, ka 2x ir tas pats, kas 2*x. Visas programmiņas izdod ļoti detalizētus risinājumus, darbojas pa vienai darbībai. Tas rada to, ka atrisinājums iznāk ļoti garš. Ja iedod pārāk sarežģītu uzdevumu, programma var arī ziņot par kļūdām un brīdināt, ka izdotā atbilde nav pareiza. Esiet uzmanīgi, ja risinājumā parādās vārds "Error", tad atbilde parasti nav pareiza!
 • Interaktīva programma, kas rēķina tikai lineārus vienādojumus.Solve an linear equation
 • Divas programmas kvadrātvienādojumu risināšanai. Viena kvadrārtrinomu dala reizinātājos, bet otra rēķina ar diskriminanta palīdzību.
 • Solve a set of two equations
  Šī programma rēķina lineāru vienādojumu sistēmas ar diviem vienādojumiem. Ir iespējams iegūt tikai atbildi vai arī redzēt ļoti detalizētu risinājuma gaitu.

  Uzdevumi par racionālām izteiksmēm.

  I
  Tālāk apskatītajā materiālā ir iespēja izlasīt īsu teoriju par katru nodaļu, piemērus un uzdevumus. Uzdevumi ir 3 līmeņos. Katram uzdevumam var paskatīties atrisinājumu, dažiem ir iespēja paskatīties uzvedinošu ideju.
  Symbol Manipulation (izteiksmju vienkāršošana) Ievaduzdevumi. Vidēji grūti uzdevumi. Mazliet grūtāki uzdevumi
  Partial Fraction Decompositions (sadalīšana parciāldaļās) Intro.
  Ievaduzdevumi
  Mod.
  Vidēji uzdevumi
  Adv.
  Grūtāki uzdevumi.
  Graphing Rational Functions (racionālu funkciju grafiki) Intro.
  Ievaduzdevumi
  Mod.
  Vidēji uzdevumi
  Adv.
  Grūtāki uzdevumi.
  Uzdevumos par racionālu funkciju grafikiem ir prasīts zīmēt to asimptotas.

  II
  SOLVING EQUATIONS
  Šis materiāls satur lielu daudzumu vienādojumu. Ir gan lineāri, gan kvadrātvienādojumi un augstāku pakāpju vienādojumi (tiem nav atrisinājumu), gan vienādojumi, kas satur moduļus, gan iracionāli, logaritmiski un eksponentvienādojumi, gan arī trigonometriski vienādojumi. Visiem piemēriem var paskatīties atrisinājumus, savukārt no katras atrisinājumu lapas ir pieejami izvēlētajam līdzīgi piemēri un uzdevumi, kam savukārt var paskatīties atrisinājumus. Visi atrisinājumi ir ļoti detalizēti, pirms piemēriem pāris teikumos uzrakstītas svarīgākās definīcijas par aplūkoto tēmu.

  III
  ALGEBRA REVIEW


 • Interaktīvs mācību līdzeklis algebrā un matemātiskajā analīzē. Katrs materiāls satur gan teoriju: galvenokārt formulas ar piemēriem, gan arī uzdevumus, parasti testu veidā - jāizvēlas viena atbilde no vairākām vai arī lodziņā paredzēts ierakstīt atbildi, tad uzspiest uz "Check" un uzzināt, vai izrēķināts pareizi. Visos uzdevumos var arī, uzspiežot uz "Help!", redzēt pilnu atrisinājumu. Materiāls organizēts logos, un apakšā ir speciāls logs, kur var redzēt atbildes.

  Atpakaļ uz Latvijas vidusskolas matemātikas kursa iedalījumu.

 • Vienādojumi un nevienādības ar moduli

 • Metodiskie materiāli matemātikā krievu valodā. D. D. Guščina "Vienādojumi un nevienādības ar moduli". Satur daudzus uzdevumus, sākot ar vienkāršiem un beidzot ar grūtiem. Tiem parādītas dažādas risināšanas metodes.

  Uz ievada lapu.