Logaritmiskā funkcija, logaritmiskie vienādojumi un nevienādības

Uzspiežot te, varat redzēt, kas jāzin Latvijas skolēniem.
Tālāk seko pasaules serveros atrodamie materiāli, pārsvarā angliski.

Šajā lapā vispirms Jūs varat atrast materiālus, kas grupēti pēc "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" iedalījuma:
Šīs lapas nobeigumā Jūs varat atrast nodaļas
Plašāki materiāli par logaritmiem, kurā ir apskatīti ne tik smalki pa nodaļām sadalīti materiāli, kā arī
Uzdevumi par logaritmiem.

4.1. Ar Logaritma jēdzienu saistīto jautājumu atkārtojums

1) logaritma jēdziens, logaritmiskās identitātes, bāzes maiņas formula;

2) logaritma īpašības (reizinājuma, dalījuma, pakāpes, saknes logaritmi);

3) logaritmēšana un potencēšana;

4.2. Logaritmiskā funkcija

1) logaritmiskās funkcijas definīcija;

2) logaritmiskās funkcijas īpašības un grafiks gadījumā, kad bāze a>1;

 • Graphing logarithmic functions
  Logaritmiskās funkcijas garfiks. Ir apskatīts tikai gadījums, kad a=2. Grafiki nav pārāk kvalitatīvi, jo līnijas ir lauztas, nevis liektas, kā tas pieklātos.

  3) logaritmiskās funkcijas īpašības un grafiks gadījumā, kad bāze a ir starp 0 un 1.

  4.3. Logaritmiskie vienādojumi

  1) logaritmiskie vienādojumi, kurus risina, lietojot logaritma definīciju;

  2) logaritmiskie vienādojumi, kurus risina, lietojot logaritma īpašības;

  SOLVING LOGARITHMIC EQUATIONS
  Daži piemēri, kam var paskatīties atrisinājumus.

  3) logaritmiskie vienādojumi, kurus risina, tos pārveidojot par algebriskiem vienādojumiem attiecībā pret logaritmu;

  4) logaritmiskie vienādojumi, kurus risinot maina logaritma bāzi;

  5) logaritmiskie vienādojumi, kurus risinot logaritmē vienādojuma abas puses;

  Plašāki materiāli par logaritmiskām funkcijām, logaritmiskajiem vienādojumiem un nevienādībām

  Uzdevumi par logaritmisko funkciju, logaritmiskie vienādojumi un nevienādības.

  I

  Tālāk apskatītajā materiālā ir iespēja izlasīt īsu teoriju par katru nodaļu, piemērus un uzdevumus. Uzdevumi ir 3 līmeņos. Katram uzdevumam var paskatīties atrisinājumu, dažiem ir iespēja paskatīties uzvedinošu ideju.

  Logarithms and Modelling (logaritmi un modelēšana) Intro.
  Ievaduzdevumi
  Mod.
  Vidēji uzdevumi
  Adv.
  Grūtāki uzdevumi
  Logarithms and Solving Equations(logaritmi un vienādojumu risināšana) Intro.
  Ievaduzdevumi
  Mod.
  Vidēji uzdevumi
  Adv.
  Grūtāki uzdevumi

  II

  Problems about Exponential and Logarithmic functions
  Dažādi uzdevumi par logaritmiskajām un eksponentfunkcijām. Visi vienā lapā, bet sākumā ir vieglāki, tad nāk grūtāki.  Atpakaļ uz Latvijas vidusskolas matemātikas kursa iedalījumu.

  Uz ievada lapu.