Trigonometriskās funkcijas, trigonometriskie vienādojumi un nevienādības

Uzspiežot te, varat redzēt, kas jāzin Latvijas skolēniem.
Tālāk seko pasaules serveros atrodamie materiāli, pārsvarā angliski.

Šajā lapā vispirms Jūs varat atrast materiālus, kas grupēti pēc "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" iedalījuma: bet pēc tam dažas atsevišķas nodaļas, ja Jums interesē konkrēta veida materiāli vispār par trigonometriskām funkcijām, bet ne par kādu šauru tēmu: Pagaidām ne visas "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" smalkās nodaļas ir aizpildītas ar meteriāliem, jo tādi nav atrasti. Domājams, ka ar laiku atradīsies arī materiāli tādās nepopulārās nodaļās. 

5.1. SKAITLISKA ARGUMENTA TRIGONOMETRISKĀS FUNKCIJAS.

1) leņķa lieluma izteikšana grādos un radiānos;

2) trigonometrisko funkciju īpašības un grafiki;

3) trigonometrisko funkciju vērtību aprēķināšana.

5.2. SAKARĪBAS STARP TRIGONOMETRISKĀM FUNKCIJĀM.

 • Simplifying expressions involving trigonometric functions

 • Interaktīva progarmmiņa, kas vienkāršo izteiksmes, kurās ir trigonometriskas funkcijas. Principā tā zin formulas un izmanto tās, bet, ja piemērs ir tik sarežģīts, ka tur jāsaskata, ka, piemēram, 2sin2x=sin2x+sin2x, tad tā neprot vienkāršot un apgalvo, ka vienkāršot nevar. Atrisinājumā tiek pa soļiem analizēts, kā iegūst Jūsu piedāvāto izteiksmi. Tas var palīdzēt skolēnam apgūt darbību kārtību, bet padara atrisinājumu ļoti garu un prasa ilgu laiku vai ātru Interneta pieslēgumu.

 • Trigonometriskās formulas

 • Teksts krieviski.

  1) sakarības starp vienāda argumenta trigonometriskām funkcijām;

 • TRIGONOMETRIC FUNCTIONS
  Sakarības starp trigonometriskajām funkcijām, trigonometriskas funkcijas periods, trigonometriskas funkcijas taisnleņķa trijstūrī, trigonometrisko funkciju vērtību aprēķināšana lieliem leņķiem (piemēram 3000 grādiem), atklātā veidā neizmantojot redukcijas formulas. Ir formulas, vairāki attēli, kā arī piemēri un vingrinājumi, kam var paskatīties atrisinājumus.

 • The magic identity
  Pierādījuma uzdevumi piemēru un vingrinājumu veidā, kas izmanto identitāti sin2x+cos2x=1. Vingrinājumiem var paskatīties atrisinājumus.

 • Summary of trigonometric identities (Trigonometrisko identitāšu apskats)
  Te var atrast tikai trigonometrijas formulas, starp tām arī sakarības starp vienāda argumenta trigonometriskām funkcijām.

 • Trigonometriskās formulas

 • Tajā skaitā sakarības starp vienāda argumenta trigonometriskām funkcijām. Teksts krieviski.

  2) argumentu saskaitīšanas formulas;

 • Trigonometrija. 2 argumentu summas un starpības formulas.
  Krievu valodā.

 • Trigonometriskās formulas

 • Tajā skaitā argumentu summas formulas. Teksts krieviski.

 • Summary of trigonometric identities (Trigonometrisko identitāšu apskats)
  Te var atrast tikai trigonometrijas formulas, starp tām arī argumentu saskaitīšanas formulas.

 • Compound Angles and calculations
  Argumentu saskaitīšanas un atņemšanas formulu izvedumi. Labi ilustrēta teorija un vingrinājumi ar uzreiz redzamiem atrisinājumiem.

 • The Addition Formulas
 • Summas un starpības formulas, kā arī vairāki uzdevumu piemēri, kas saistīti ar tām. Uzdevumiem ir atrisinājumi.

 • Formula for sin(A+B)
  Šī lapa satur interaktīvu programmu formulu sin(A+B) un cos(A+B) apgūšanai, kā arī paskaidrojumus tās lietošanai un sinusa un kosinusa no leņķu summas un starpības formulas. Lietotnē var atzīmēt, vai grib pētīt sinusu, vai kosinusu. Ar "+" un "-" pogu palīdzību var palielināt vai samazināt leņķi A vai B. Attiecīgi izmainās attēls. Ja pie vārda "Characters" ir ķeksītis, tad tiek pierakstīts, kur ir redzams sinuss vai kosinuss no summas un kur katrs no formulā esošajiem saskaitāmajiem. Šai programmiņai ir pāris trūkumi: nav redzama vienības riņķa apakšējā daļa, nav redzamas A un B vērtības grādos vai radiānos, A nevar būt lielāks par 90, bet B - par 180 grādiem. Tomēr programmiņa ir pietiekoši uzskatāma, lai to labi varētu lietot, apgūstot minētās formulas.

  3) redukcijas formulas;

 • Trigonometric Functions
  Šajā materiālā ir tikai dažas redukcijas formulas kā secinājums no sinusa un kosinusa definīcijas ar vienības riņķa palīdzību.

 • Trigonometrija. Redukcijas formulas.
  Krievu valodā. Formulas.

 • Summary of trigonometric identities (Trigonometrisko identitāšu apskats)
  Te var atrast tikai trigonometrijas formulas, starp tām arī visas vajadzīgās redukcijas formulas.

  4) divkārša argumenta un pusargumenta trigonometrisko funkciju formulas;

 • Summary of trigonometric identities (Trigonometrisko identitāšu apskats)
  Te var atrast tikai trigonometrijas formulas, starp tām arī divkārša argumenta un pusargumenta trigonometrisko funkciju formulas.

 • Trigonometrija. Divkāršā un pusargumenta funkcijas.
  Krievu valodā. Formulas.

 • Trigonometrija. Trigonometrisko funkciju izteikšana ar pusargumenta tangensu.
  Krievu valodā. Formulas.

 • Trigonometriskās formulas

 • Tajā skaitā divkārša, trīskārša un pusleņķa formulas. Teksts krieviski.

 • Double-Angle and Half-Angle Formulas
 • Divkārša leņķa formulas, kā arī vairāki uzdevumu piemēri, kas saistīti ar tām. Uzdevumiem ir atrisinājumi.

 • Double angle formulae
  Divkārša leņķa formulas ar izvedumiem. Ir vingrinājumi ar turpat redzamiem atrisinājumiem.

 • Half angle formulae
  Pusleņķa formulas ar izvedumiem. Ir vairākas identitātes ar pierādījumiem un vingrinājumi ar turpat redzamiem atrisinājumiem.

  5) trigonometrisko funkciju summas pārveidošana reizinājumā;

 • Summary of trigonometric identities (Trigonometrisko identitāšu apskats)
  Te var atrast tikai trigonometrijas formulas, starp tām arī trigonometrisko funkciju summas pārveidošanas reizinājumā formulas.

 • Trigonometrija. Trigonometrisko funkciju reizinājuma pārveidošana summā un otrādi.
  Krievu valodā. Formulas.

 • Sums to products/Products to sums
  Trigonometrisko funkciju summas pārveidošana reizinājumā un reizinājuma pārveidošana summā ar izvedumiem. Ir vairākas identitātes ar pierādījumiem un vingrinājumi ar turpat redzamiem atrisinājumiem.

 • Trigonometriskās formulas

 • Tajā skaitā trigonometrisko funkciju summas pārveidošana reizinājumā un reizinājuma pārveidošana summā. Teksts krieviski.

  6) trigonometrisko funkciju reizinājuma pārveidošana summā;

 • Summary of trigonometric identities (Trigonometrisko identitāšu apskats)
  Te var atrast tikai trigonometrijas formulas, starp tām arī trigonometrisko funkciju reizinājuma pārveidošanas summā formulas.

 • Trigonometrija. Trigonometrisko funkciju reizinājuma pārveidošana summā un otrādi.
  Krievu valodā. Formulas.

 • Product and Sum Formulas
  Trigonometrisko funkciju reizinājuma pārveidošanas summā formulas un vingrinājumi ar atrisinājumiem, kuros tās izmanto.

 • Trigonometriskās formulas

 • Tajā skaitā trigonometrisko funkciju summas pārveidošana reizinājumā un reizinājuma pārveidošana summā. Teksts krieviski.

 • Sums to products/Products to sums
  Trigonometrisko funkciju summas pārveidošana reizinājumā un reizinājuma pārveidošana summā ar izvedumiem. Ir vairākas identitātes ar pierādījumiem un vingrinājumi ar turpat redzamiem atrisinājumiem.

  7) izteiksmju vērtību aprēķināšana;

  8) identitāšu pierādīšana.

  5.3. TRIGONOMETRISKIE VIENĀDOJUMI

 • SOLVING TRIGONOMETRIC EQUATIONS
  12 piemēri - trigonometriskie vienādojumi, kuriem var paskatīties atrisinājumus.

  1) trigonometriskie pamatvienādojumi;

  2) trigonometriskie vienādojumi, kurus reducē uz algebriskiem;

  3) vienādojumi, kuros kreiso pusi pārveido reizinājumā;

  4) vienādojumi, kuros reizinājumu pārveido summā;

  5) homogēni vienādojumi.

  5.4. TRIGONOMETRISKĀS NEVIENĀDĪBAS.

  1) trigonometriskās pamatnevienādības;

  2) nevienādības, kuras reducē par algebriskām nevienādībām.

  Stundu plāni trigonometrijā.

  Trigonometrija

  Kādreiz varbūt tur būs arī kas vairāk, bet tagad ir tikai viena izvēles iespēja
  http://www.nsa.gov:8080/programs/mepp/hs/trig01.html
  Stunda trigonometrisko funkciju grafiku apgūšanai, zīmēšanai izmantojot grafiskos kalkulatorus. Autori to paredzējuši 11. - 12. klasēm.

  Uzdevumi trigonometrijā.

  I

  Tālāk apskatītajā materiālā ir iespēja izlasīt īsu teoriju par katru nodaļu, piemērus un uzdevumus. Uzdevumi ir 3 līmeņos. Katram uzdevumam var paskatīties atrisinājumu, dažiem ir iespēja paskatīties uzvedinošu ideju.
  Trigonometric Functions
  (Trigonometriskās funkcijas - pamatuzdevumi )
  Intro.
  Ievaduzdevumi
  Mod.
  Vidēji uzdevumi
  Adv.
  Grūtāki uzdevumi
  More Trig. Functions
  (Vairāk par trigonometriskajām funkcijām)
  Intro.
  Ievaduzdevumi
  Mod.
  Vidēji uzdevumi
  Adv.
  Grūtāki uzdevumi
  Trig. Identities and Solving Equations
  ( Trigonometriskās identitātes un vienādojumu risināšana)
  Intro.
  Ievaduzdevumi
  Mod.
  Vidēji uzdevumi
  Adv.
  Grūtāki uzdevumi
  Modeling with Trig. Functions
  (Modelēšana ar trigonometriskām funkcijām)
  Intro.
  Ievaduzdevumi
  Mod.
  Vidēji uzdevumi
  Adv.
  Grūtāki uzdevumi

  II

  Nākošais materiāls ietver bagātīgu teoriju ar piemēriem:
  Trigonometry
  Savukārt uzdevumi ir 3 līmeņos un ar atrisinājumiem, kas ir redzami reizē ar uzdevumu:
  Problems about Trigonometry

  III

  A short course in trigonometry (Īss kurss trigonometrijā)
  Šis trigonometrijas kurss satur teoriju ar kustināmiem attēliem un vingrinājumus ar norādēm un atbildēm.
  Materiāls izceļas ar savu noformējumu. Tas gan ir glīts un arī saturs ir labi pārdomāts, bet Jums var radīt problēmas ilgais laiks, kas vajadzīgs, lai attēli, un jo sevišķi interaktīvie materiāli "atpumpētos". Reizēm gadās, ka interaktīvais pielikums vispār "neatpumpējas" vai nestrādā, kā vajag. Materiāls esot veidošanas stadijā. Vingrinājumi nav grūti. Te varat paskatīties kursa nodaļu tuvāku apskatu.

  IV

  NAME Project - Trigonometry
  Šis materiāls nav uzdevumi tīrā veidā - ir teorija un piemēri ar atrisinājumiem. Aptvertas daudzas trigonometrijas tēmas.

  V

  S.O.S. Math Trigonometry
  Šis materiāls satur gan teoriju, gan piemērus un uzdevumus ar atrisinājumiem. Aptvertas daudzas trigonometrijas tēmas, bet pieminēt gribu trigonometrisko vienādojumu risināšanu, kas šeit neaprobežōjas tikai ar pamatvienādojumiem.

  VI

 • The Six Trigonometric Functions
  Trigonometriskās funkcijas, to grafiki, sakarības starp tām, sakarības taisnleņķa trīsstūrī. Ir attēli, piemēri ar atrisinājumiem. Šim materiālam uzdevumi ir atrodami lapā
  Exercises for The Six Trigonometric Functions, uzdevumiem ar nepāra numuriem paredzēta iespēja (man neizdevās redzēt) paskatīties atbildes. Daļā no uzdevumiem gan prasīts izmantot grafiskos kalkulatorus.
  Ja grib redzēt visu par sinusa funkciju, sākot no definīcijas līdz pielietojumiem, tad vajag izmantot lapu Modeling with the Sine Function. Arī šai nodaļai ir uzdevumi, bet tie saistīti ar grafisko kalkulatoru izmantošanu un modelēšanu. Tie ir lapā Exercises for Modeling with the Sine Function

  Interaktīvie materiāli trigonometrijā.

  I

  Trigonometrija.
  Ir iespēja izvēlēties ko tuvāk skatīsies: kādu no trigonometriskajām funkcijām, dažāda veida trigonometrisko funkciju grafikus, vienādojumus sinusu vai kosinusu teorēmu vai kādu citu no pavisam 22 iespējām. Katrā no tām var izlasīt ļoti īsus teorētiskus paskaidrojumus (trigonometriskām funkcijām teorijas nav, citur ir tikai definīciju līmenī) un praktiski redzēt kā nolasāmas trigonometrisko funkciju vērtības, kā veidojas grafiki, kā redzēt vienādojuma vai nevienādības atrisinājumu kopu.

  II

 • Simplifying expressions involving trigonometric functions
  Progarmmiņa vienkāršo izteiksmes, kurās ir trigonometriskas funkcijas. Principā tā zin formulas un izmanto tās, bet, ja piemērs ir tik sarežģīts, ka tur jāsaskata, ka, piemēram, 2sin2x=sin2x+sin2x, tad tā neprot vienkāršot un apgalvo, ka vienkāršot nevar. Atrisinājumā tiek pa soļiem analizēts, kā iegūst Jūsu piedāvāto izteiksmi. Tas var palīdzēt skolēnam apgūt darbību kārtību, bet padara atrisinājumu ļoti garu un prasa ilgu laiku vai ātru Interneta pieslēgumu. Atbilde ir tikai pašās atrisinājuma beigās. Atpakaļ uz Latvijas vidusskolas matemātikas kursa iedalījumu.

  Uz ievada lapu.