Funkcijas robežas jēdziens

Uzspiežot te, varat redzēt, kas jāzin Latvijas skolēniem.
Tālāk seko pasaules serveros atrodamie materiāli, pārsvarā angliski.

Šajā lapā Jūs varat atrast materiālus, kas grupēti pēc "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" iedalījuma: Pagaidām ne visas "Vidusskolas algebras kursa informatīvi didaktiskās apdares" smalkās nodaļas ir aizpildītas ar meteriāliem, jo tādi nav atrasti. Domājams, ka ar laiku atradīsies arī materiāli tādās nepopulārās nodaļās. Šī materiāla nobeigumā ir minēti pa nodaļām nesadalīti matemātiskās analīzes materiāli, kur var atrast informāciju par robežām. Ja Jums neinteresē kāda ļoti smalka nodaļa, paskatieties to.

1.1. FUNKCIJAS ROBEŽAS JĒDZIENS

1) funkcijas robeža, kad x-a, jēdziens par vienpusējām robežām;

2) funkcijas robeža, kad x-bezgalibu , skaitļu virknes robeža;

3) bezgalīgi mazas un bezgalīgi lielas funkcijas jēdzieni;

4) pamatteorēmas par funkciju robežām;

5) robežas aprēķināšana, nenoteiktības “bezg pret bezg“ un “0 pret 0“;

6) monotonas un ierobežotas funkcijas (virknes) robežas eksistence (Veierštrāsa teorēma).

1.2. DIVAS IEVĒROJAMAS ROBEŽAS

1) robeža lim sinx pret x, jēdziens par ekvivalentām bezgalīgi mazām funkcijām;

2) robeža lim (1+1/x)^x, skaitlis e;

 • Summary of Exponential and Logarithmic Functions
  Īss apskats par eksponentfunkciju, pakāpju īpašībām, logaritmiem. Satur formulas un piemērus. Materiāls satur ne tikai pakāpju un logaritmu īpašības, bet arī interaktīvu programmiņu, kas aprēķina (1+1/x)^x vērtību pie lietotāja ievadītas x vērtības, t. i., ievadot lielus x, iegūst skaitli e. Programmā redzamajā tabulā šīs izteiksmes vērtības pie dažām x vērtībām jau ir izrēķinātas, tāpat ir tekstā redzama e vērtība ar 20 cipariem aiz komata.

  3) funkcijas y=ex un y=lnx, naturālie logaritmi.

  1.3. JĒDZIENS PAR FUNKCIJAS NEPĀRTRAUKTĪBU

  Calculating Limits Algebraically
  Jēdziens par nepārtrauktību un dažu robežu aprēķināšana nenoteiktības “0 pret 0“ gadījumā.

  1) argumenta pieaugums un funkcijas pieaugums;

  2) nepārtrauktas funkcijas definīcija un secinājumi no definīcijas;

  3) jēdziens par elementāro funkciju nepārtrauktību;

  Some Continuous Functions
  Nepārtrauktas funkcijas. Nepārtrauktu funkciju summa, starpība, reizinājums, dalījums, reizinājums ar skaitli un kompozīcija.

  4) galvenās nepārtrauktu funkciju īpašības, to lietojums intervālu metodes pamatošanai.

  Combinations
  Nepārtrauktu funkciju summa, starpība, reizinājums, dalījums, reizinājums ar skaitli. Composition
  Nepārtrauktu funkciju kompozīcija. Skaidrojums ar piemēru palīdzību.

  Vispār par robežām atrodami materiāli