Pirmā no galvenajām izvēlnēm - grafi (Graphs).

Skolēniem domāti materiāli par grafiem, kas satur teorētiskos paskaidrojumus, jēdzienu vārdnīcu, uzdevumus četros līmeņos ar iespējām paskatīties atrisinājumus, praktiskas darbošanās uzdevumus, stāstiņu ar uzdevumu, “mīklu” un neatrisinātu problēmu, kā arī paskaidrojumus, kur grafus var izmantot. Interesants materiāls ārpusklases nodarbībām.

Otrā no galvenajām izvēlnēm - mezgli (Knots).

Skolēniem domāti materiāli par mezgliem. Materiālu struktūra līdzīga kā iepriekšējā nodaļā par grafiem. Ir mācību līdzeklis, kas satur paskaidrojumus un vienkāršus zīmējumus, vārdnīca, uzdevumi un praktiskas darbošanās aktivitātes četros līmeņos, kā arī neatrisinātas problēmas par mezgliem. Interesants materiāls ārpusklases nodarbībām.

Trešā no galvenajām izvēlnēm - Šķirošanas tīkli (Sorting Networks).

Te vēl viss nav gatavs. Ir teorija un divu līmeņu uzdevumi par skaitļu šķirotājiem, kam iedod jebkādu skaitļu virknīti, un tie izdod ārā tos augošā secībā. Cerams, ka drīz parādīsies arī iztrūkstošās nodaļas. Šis ir labs materiāls algoritmiskās domāšanas veicināšanai, ievadot skolēnus paralēlo algoritmu pasaulē.

Ceturtā no galvenajām izvēlnēm - Galīgie automāti (Finite State Machines).

Teorētiskajā daļā ir galīga automāta jēdziens un tā darba imitācija uz dažādām ieejas virknēm. Uzdevumi ir tikai pirmajā līmenī, daudz kas vēl nav ielikts. Laika gaitā varētu parādīties arī šajā nodaļā tikpat informācijas, cik pirmajās divās, un tad tas kļūtu par ļoti noderīgu materiālu ārpusklases nodarbībām.

Atpakaļ uz projektu tēmām.

Uz ievada lapu.