Projektos izmantojami un daži citādi interesanti materiāli.

School projects
Te ir vairāki Kanādas skolu projekti. Ne visi ir saistīti ar matemātiku.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/sanders1.html
Varbūtības jēdziens un tā pielietojumi azartspēlēs.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/ashton1.html
Skolā realizējama statistiska pētījuma piemērs.

http://www.the-web.net/Lotto/
Varbūtību teorijas pielietojumi Latloto līdzīgu loteriju analīzē.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/weston2.html
Dispersijas un standartnovirzes lietojumi reālās situācijās.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/gareau1.html
Matemātikas iesaistīšana kopējā skolas projektā par viduslaikiem.

http://camel.math.ca/Education/mpsf/
Piedāvājumi projektu izstrādnēm matemātikā. Ir plaša elektroniska un klasiska bibliogrāfija.

Calculations: Quadratic Functions-This project can be used with…
Projekts biznesa datu analīzei skolēniem.

Internet Scavenger Hunt
Izveidota sistēma, lai uzlabotu skolēnu prasmes meklēt informāciju INTERNETā. Darbs tiek organizēts spēles/sacensību veidā. Mūsuprāt, veiksmīga izstrādne.

Mathematics: Problem Solving-It really can by a lot of fun. (7-12)
Apraksti par diviem domāšanas veidiem - lineāro un nelineāro. Interesanti.
Diemžēl šis materiāls pazudis.


Teksta uzdevumi ar saturu, kas ņemts no Kanādas dzīves. Autori izsaka uzaicinājumu pašiem veidot līdzīgus uzdevumus - ir dotas interneta adreses, kur šim nolūkam ņemt datus. Kā ideja - interesanta.
Diemžēl šis materiāls pazudis.

AMOF: The Amazing Mathematical Object Factory
Ļoti bagātīgs materiāls par diskrēto matemātiku, kas apgūstama ar zināšanām skolas programmas ietvaros. Piedāvātie uzdevumi gan nav dziļi. Tie bieži robežojas ar izklaidējošo matemātiku. Kā ļoti oriģināla izstrādne jāatzīmē kombinatorisko objektu ģenerators, kas atrodams adresē http://www.theory.csc.uvic.ca/~cos/.

Mathematics and the Liberal Arts - Proportion and the Golden Ratio
Viena nodaļa no plaša materiāla, kam neizdevās atrast galveno lapu.
Plašais materiāls ir
matemātikas saistība ar dažādām nozarēm - mākslu, mūziku, arhitektūru un citām. Šeit ir daudzas tēmas, kas domātas projektiem un ir visai interesantas, tomēr konkrētu interesantu uzziņas materiālu šeit nav. Ir tikai bibliogrāfija, ar labām anotācijām (bet neesmu pārliecināta, ka apskatītās grāmatas var dabūt Latvijā) un norādes uz saistītām tēmām.

http://sue.csc.uvic.ca/~cos/
Šeit varam iegūt visdažādākā veida kombinatorisko objektu attēlus vai sarakstus, piemēram: visas dotas kopas permutācijas, visus kokus ar dotu virsotņu skaitu, visus pārklājumus ar polimino utt. Parasti skolā, mācot kombinatoriku, mēs nemaz neizveidojam tos objektus, par kuru skaitu interesējamies, un tas padara kombinatoriku par ļoti abstraktu un tāpēc ļoti grūtu algebras nozari. Aplūkojamā izstrādne ļauj to padarīt uzskatāmu un atvieglo tās apgūšanu.

Focusing on Curriculum

Speciāli projektiem domāti materiāli, tikai visai maz saistīti ar matemātiku.

Erdös For Kids
Skolēniem domāts materiāls, lai tos ieinteresētu matemātikā. Labas idejas ārpusstundu darbam. Ir skolotājiem un matemātiķiem domātas ievadinformācijas, četras galvenās nodaļas: Grafi (Graphs), Mezgli (Knots), Šķirošanas tīkli (Sorting Networks), Galīgie automāti (Finite State Machines), kā arī iespēja aiziet uz citām adresēm, kur ir līdzīgi (skolēniem domāti, bet ne uz tiešo skolas vielu attiecināmi) materiāli.

Pie šī servera vēl pieder iespējas sūtīt e-mailus ar jautājumiem. mmania@csr.uvic.ca.
Tā ir adrese, uz kuru var sūtīt jautājumus par matemātiku un cerēt Internetā saņemt atbildes. Tikai tas viss angliski.

Math Ideas for Science Fair Projects

Speciāli projektiem domāti materiāli, dažādas tēmas: Paskāla trijstūris, daudzskaldņi, fraktāļi, maģiskie kvadrāti, varbūtības un statistika un citas.

Uz ievada lapu.