Stundu plāni jaunākajām klasēm

Mathematics No šīs lapas atrodami stundu plāni matemātikā bērnudārzam, 2. - 5. un 7. klasei. Ir arī citos priekšmetos. Dalīts pa tēmām, tad smalkāk pa stundām. Tos veidojuši Kanādas skolotāji savām stundām. Jaunākajām klasēm ir visai rūpīgi izstrādāti, bet 7. klasei tādi ir nedaudzām stundām.

Mazajām klasītēm domāti stundu plāni ģeometrijā.

Geometry Through Art
Materiāls ģeometrijas mācīšanai jaunāko klašu skolēniem. No šīs lapas var atrast vairākus stundu plānus, kā arī dažādus izdales materiālus - līniju režģus, ko paredzēts izmantot stundās, bērniem liekot zīmēt vai saskatīt dažādas figūras uz tiem.

http://www.iit.edu/~smile/mathinde.html
No šīs adreses var izvēlēties vairākus stundu plānus.

http://www.iit.edu/~smile/ph9711.html
"Pitagora mīkla" - jaunāko klašu (5., 6. kl) skolēniem ģeometrijas stundām.

http://www.iit.edu/~smile/ma9612.html
Ģeometriskās figūras 2. klašu skolēniem

http://www.iit.edu/~smile/ma9609.html
Jaunāko klašu skolēniem, stunda par mērīšanu - collās L .

http://www.iit.edu/~smile/ma9608.html
Mērīšana un dažādu figūru zīmēšana. Teikts, ka dažādu klašu skolēniem, bet, manuprāt, atkal ir runa par jaunākajām klasēm.

http://www.iit.edu/~smile/ma9606.html
Mērīšana collās un centimetros. Šoreiz ir runa pat par bērnudārza vecuma bērniem, bet ne lielākiem kā jaunākās klases.

http://www.iit.edu/~smile/ma9605.html
4. - 6. klasēm. Laukuma un perimetra aprēķināšana - atkal collās L .

http://www.iit.edu/~smile/ma9517.html
3.-5. klašu skolēniem - tilpuma aprēķināšana. Ievads.

http://www.iit.edu/~smile/ma9508.html
Tilpums un virsmas laukums. Dažāda vecuma skolēniem. Vairāk piemērots jaunākajām klasēm, bet varbūt var izmantot arī sākot mācīt stereometriju.

http://www.iit.edu/~smile/ma9509.html
Laukums un perimetrs 4.-7. klašu skolēniem.

http://www.iit.edu/~smile/ma9503.html
Ievads novērtēšanā un mērīšanā 3. - 5. klašu skolēniem.

http://www.iit.edu/~smile/ma9501.html
Riņķa līnijas garums, diametrs un rādiuss. Jaunākajām, vidējām klasēm.

http://www.iit.edu/~smile/ma9415.html
6. kl. sk. - mērīšana collās un centimetros.

http://www.iit.edu/~smile/ma9407.html
Novērtēšana - bērnudārzam , 1. klasei.

http://www.iit.edu/~smile/ma9302.html
Mērīšanas iemaņu apguve. Jaunākajām klasēm.

http://www.iit.edu/~smile/ma9314.html
Leņķu mērīšana, apzīmējumi. Jaunākajām klasēm klasēm (kad sāk mācīties ģeometriju).

http://www.iit.edu/~smile/ma9315.html
Laukuma noklāšana ar krāsainiem gabaliņiem. Pirmklasniekiem.

http://www.iit.edu/~smile/ma9206.html
6.klasei. Ģeometrija - koordinātu plakne.

http://www.iit.edu/~smile/ma9101.html
Leņķu mērīšana, apzīmējumi, klasifikācija. Jaunākajām klasēm (kad sāk mācīties ģeometriju).

http://www.iit.edu/~smile/ma9115.html
Mērīšana. Mēra krēslu.

http://www.iit.edu/~smile/ma9002.html
Tilpuma mērīšana. 5. kl.

http://www.iit.edu/~smile/ma9004.html
3. kl. skolniekiem. Mērīšana un novērtēšana.

http://www.iit.edu/~smile/ma8714.html
Ģeometrija pirmklasniekiem.

http://www.iit.edu/~smile/ma8602.html
Saules sistēmas modeļa zīmēšana.

Atpakaļ uz stundu plānu sākuma lapu.

Uz ievada lapu.