Stundu plāni.

Jūtams, ka trūkst labu stundu plānu. To gan ir ļoti daudz, bet vairums noderīgi tikai mazajām klasītēm. Tiem ir raksturīga darbošanās ar dažādiem priekšmetiem, mērīšana, uzdevumu atbildes minēšana, darbs grupās. Vecākajām klasēm domātajos stundu plānos ļoti bieži par normu tiek uzskatīts tas, ka skolnieks stundā var lietot grafisko kalkulatoru, ar kura palīdzību viņš var ne tikai izdarīt sarežģītus aprēķinus, bet arī uzzīmēt funkciju grafikus.

Vispirms viena universāla adrese ar studu plāniem:http://www.nsa.gov:8080/programs/mepp/lu.html
No šīs adreses var izvēlēties stundu plānus pamatskolai (jaunākajām un vidējām klasēm) un vidusskolai. Aprakstus par tiem varat atrast, izvēloties konkrēto klašu grupu.

Bez tam jūs atradīsiet arī daudz citu adrešu un aprakstu - izvēlieties klašu grupu!

Vidusskolas klasēm

Pamatskolas klasēm

Jaunākajām klasēm

Papildtēmas vidusskolai - specifiskākas vai grūtākas nekā mūsu skolās

Papildtēmas vidējām klasēm

Uz ievada lapu.