Stundu plāni pamatskolas klasēm

PUMP Algebra Curriculum Home Page - No šīs lapas var atrast informāciju par matemātikas mācīšanu vienā ASV pilsētā - kā tur mācības organizētas, kādi ir bijuši pārbaudījumu uzdevumi, u.c. Princips: 3 stundas nedēļā skolēni nodarbojas ar matemātiku klasē, bet 2 stundas - pie datoriem.

Academy Curricular Exchange Mathematics Intermediate (6-8) - Stundu plāni, paredzēti 5. - 12. klasei. Atsevišķas tēmas, paredzēts darbs grupās. Stundas ar praktisku darbošanos, līdz ar to tajās ir visai maz no matemātikas.

Mathematics No šīs lapas atrodami stundu plāni matemātikā 2. - 5. un 7. klasei. Ne gluži visām tēmām, bet diezgan daudzām. Tos veidojuši Kanādas skolotāji savām stundām. Jaunākajām klasēm ir visai rūpīgi izstrādāti, bet 7. klasei tādi ir nedaudzām stundām.

Lesson library Stundu plāni matemātikā 5.-8. klasei, izmantojot datoru. Ir brīdināts, ka bez licences nedrīkst kopēt uz sava datora. Atļauts lietot tikai pa internetu. Visai saprātīgi izdomātas, ar teoriju, piemēriem, vingrinājumiem, interaktīviem jautājumiem. Pieejami arī mājas uzdevumi, darba lapas. Tēmas: ievads statistikā, varbūtības, skaitļu teorija, darbību kārtība, procenti, daudzstūru perimetrs un laukums, riņķa līnija un riņķa laukums.

Unit Plans - Stundu plāni Kanādas 7., 8., 9. klasei. Solīts visam gadam, bet visas tēmas nav atrodamas.

Pamatskolas vecāko klašu stundu plāni (pārsvarā 6.- 8. klasēm). Katrā tēmā pagaidām ir viens materiāls, tiek solīts, ka būs vairāk. Tēmas:

Algebras sākumi ( Pre-Algebra) Finansiāli aprēķini, lai apgūtu darbības ar decimāldaļskaitļiem, procentu aprēķināšanu, utt.

Algebra/Grafiku zīmēšana/Statistika Stundu plāni ar datu apstrādi, grafiku zīmēšanu un vienādojumu risināšanu.

Ģeometrija
Stundu plāni par simetriju.

Skaitļu teorija
Stundu tēma- Fibonači virkne un Zelta griezums. 6. -8. klasēm.

Starpdisciplināri
Ģeogrāfijas un matemātikas apvienojums. Izmantojot ģeogrāfijas zināšanas par Āfriku, tiek veikti dažādi aprēķini. Mūsu skolās nav pierasts rīkot tādas stundas.

Ģeometrijas stundu plāni.

Geometry Through Art
Materiāls ģeometrijas mācīšanai jaunāko klašu skolēniem. No šīs lapas var atrast vairākus stundu plānus, kā arī dažādus izdales materiālus - līniju režģus, ko izmantot stundās. Šie mācību materiāli ir domāti lietot, liekot bērniem zīmēt dažādas ģeometriskas figūras.

http://www.iit.edu/~smile/ma9601.html
5.- 8. klašu skolēniem. Lielākā un mazākā laukuma atrašana taisnstūriem ar vienādu perimetru. Jaunākās klasēs domāta tikai praktiskā darbošanās, lielākiem bērniem - arī aprēķini.

http://www.iit.edu/~smile/ma9508.html
Tilpums un virsmas laukums. Dažāda vecuma skolēniem. Vairāk piemērots jaunākajām klasēm, bet varbūt var izmantot arī sākot mācīt stereometriju.

http://www.iit.edu/~smile/ma9707.html
Ģeometrija 7. klasei - transportiera izmantošana trijstūra malu aprēķināšanai.

http://www.iit.edu/~smile/ma9709.html
Ģeometrijas stunda 7. klasei riņķa līnijas, diametrs, rādiuss, skaitlis p.

http://www.iit.edu/~smile/ma9706.html
Laukuma mērīšana, 7. klasei.

http://www.iit.edu/~smile/ma96m4.html
Riņķa laukuma mērīšana un skaitlis p . 5. - 7. klasei.

http://www.iit.edu/~smile/ma9615.html
Laukums un perimetrs - vidējo klašu skolēniem.

http://www.iit.edu/~smile/ma9632.html
Ģeometriskās formas 7. - 8. klašu skolēniem

http://www.iit.edu/~smile/ma9404.html
Līdzīgu trijstūru izmantošana mērīšanā. Kā noteikt ēkas vai koka augstumu, izmantojot līdzīgus trijstūrus.

http://www.iit.edu/~smile/ma9401.html
Trijstūru un četrstūru laukumu aprēķināšana.

http://www.iit.edu/~smile/ma9304.html
Daudzstūru iekšējo un ārējo leņķu summas noteikšana (eksperimentu ceļā - ar mērīšanu).

http://www.iit.edu/~smile/ma90ej.html
8. klasei. Ģeometrija - laukumi.

http://www.iit.edu/~smile/ma8910.html
Cilindra virsmas laukuma noteikšana.

http://www.iit.edu/~smile/ma8911.html
Daudzstūru līdzība (ar mērīšanu).

http://www.iit.edu/~smile/ma8912.html
Regulāru riņķī ievilktu daudzstūru konstruēšana, leņķu noteikšana.

http://www.iit.edu/~smile/ma8917.html
Četrstūri.

http://www.iit.edu/~smile/ma8918.html
Leņķi, kad 2 paralēlas taisnes krusto trešā.

http://www.iit.edu/~smile/ma8808.html
Cilindra virsmas laukums.

http://www.iit.edu/~smile/ma8810.html
Ģeometrija - praktiska nogriežņu un leņķu mērīšana, minimālā virsmas laukuma noteikšana.

http://www.iit.edu/~smile/ma8719.html
Skaitļa p "pierādīšana".

http://www.iit.edu/~smile/ma9527.html
Riņķa un sektora laukuma aprēķināšana, izmantojot picas.

http://www.iit.edu/~smile/ma9512.html
Tilpuma aprēķināšana - vidējā un vecākā skolas vecuma bērniem.

http://www.iit.edu/~smile/ma9501.html
Riņķa līnijas garums, diametrs un rādiuss. Jaunākajām, vidējām klasēm.

http://www.iit.edu/~smile/ma9509.html
Laukums un perimetrs 4.-7. klašu skolēniem.

Dažādi vidējām klasēm domāti stundu plāni

Teachers Helping Teachers A collection of teaching ideas…
Ļoti dažādi stundu plāni. Vairums domāti vidējām klasēm (4.-9.), bet pa starpu ir pa kādam gan jaunākajām, gan vecākajām klasēm domātam. Visi itkā par matemātiku. Daudz kur rietumnieciskā pieeja - mācīt skolēniem uzminēt atbildi un tikai tad pārbaudīt to. Vairums stundu plānu ar praktisku darbošanos - mērīšanu, darbu grupās, utt.

Slope: Discussion of the slope of a line using the relationship…
Stundas plāns par lineāras funkcijas īpašībām un grafiku.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/seidler1.html
Stundu plāni par daudzstūru klasifikāciju, elementārām daudzstūru īpašībām, Pitagora teorēmu.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.97/bracken1.html
Sīki stundu plāni, lai iemācītu elementārās ģeometriskās konstrukcijas.
Pitagora teorēmas klasiskais pierādījums ar kvadrātu sagriešanu. Diezgan sīka metodika.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/nom5.html
Stundu plāni novērojumiem brīvā dabā, lai, izmantojot līdzības īpašības, noteiktu reālus attālumus un izmērus.
Metodika planimetrijas jēdzienu atkārtošanai un nostiprināšanai.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/nom1.html
Ņūtona binoma formulas un kombinatorisko skaitļu formulu daži pielietojumi.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/maeers3.html
Metodika, kā organizēt skolnieku patstāvīgo darbu nestandarta uzdevumu risināšanā.

Atpakaļ uz stundu plānu sākuma lapu.

Uz ievada lapu.