Stundu plāni vidusskolas klasēm

Adresē http://mathforum.org/algebra/alg.sites.html Jūs atradīsiet lielu daudzumu citu adrešu ar algebras stundu plāniem.
Bet adresē http://mathforum.org/algebra/alg.units.html būs atrodami paši algebras stundu plāni.

http://www.nsa.gov:8080/programs/mepp/hs.html Vidusskolas stundu plāni.
Tiek solīts periodiski papildināt materiālus. Pagaidām nav daudz.
Pašlaik atrodamās tēmas:

Algebras sākumi ( Pre-Algebra )
Tikai viens materiāls: http://www.nsa.gov:8080/programs/mepp/hs/prealg01.html
Cik augsti ir mākoņi? - plāns divām vai trijām stundām ar datu apstrādi, paredzēta grafisko kalkulatoru izmantošana vai grafiku zīmēšana uz milimetru papīra. Piemērots 7.-12. klasēm. Aprēķini nav sarežģīti. Mūsu skolām nepierasts moments ir datu apstrāde.

Algebra
Atkal tikai viens materiāls:
Modelēšanas sākumi ar lineāriem un kvadrātiskiem datiem.
Modelēšana, izmantojot trīs dažādas datu kopas. Tabulu veidošana, grafiku zīmēšana, formulu atrašana, izmantojot kalkulatoru. Plāns domāts 8. -10. klasēm, 2-3 mācību stundām. Tēma nav pierasta mūsu skolām.

Ģeometrija
Tikai viens materiāls: Smaguma centra atrašana dažādām ģeometriskām figūrām.
9.-12. klasēm, paredzēts materiāls 5 stundām. Paredzēts izmantot programmu The Geometer's Sketchpad un dažādus citus materiālus.

Trigonometrija
Atkal tikai viena izvēles iespēja
http://www.nsa.gov:8080/programs/mepp/hs/trig01.html
Stunda trigonometrisko funkciju grafiku apgūšanai, zīmēšanai izmantojot grafiskos kalkulatorus. 11. - 12. klasēm.

Statistika
Atkal tikai viena izvēles iespēja http://www.nsa.gov:8080/programs/mepp/hs/stat01.html
Aprēķini par to, kā visizdevīgāk ieguldīt naudu. 8.-12. klasēm, paredzēts izmantot datorus.

Analīzes sākumi ( Pre-Calculus)
Viena izvēles iespēja - Tehnoloģiju lietošana parabolisko funkciju apguvē.
Materiāls 1-2 stundām, 10. - 12. klasēm. Paredzēts izmantot programmu Derive un/ vai grafiskos kalkulatorus.

Matemātiskā analīze ( Calculus).
Viena izvēles iespēja - http://www.nsa.gov:8080/programs/mepp/hs/calc01.html
Stundu plāns divām vai trijām stundām 9. - 12. klasēm. Tiek pētīta temperatūra ūdens atdzišanas procesā, izmantojot grafiskos kalkulatorus.

Internets
Pašlaik arī te tikai viena izvēles iespēja - http://www.nsa.gov:8080/programs/mepp/hs/inet01.html
Peredzēts no Interneta iegūt dažādus datus par laika apstākļiem un tos analizēt, izmantojot statistikas metodes.


Un tagad kaudzīte adrešu, kur katrā ir pa vienam stundas plānam.

http://www.iit.edu/~smile/ma8606.html Regulāri daudzskaldņi.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/mah1.html Lineāras funkcijas mācīšanas shēma, pētot argumenta un funkcijas pieaugumus.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/hanson9.html Teksta uzdevumu atrisināšanas metode ar uzskatāmu ilustrāciju palīdzību. Ieteicams šo metodi demonstrēt skolniekiem.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/weston1.html Parabolas optiskās īpašības ģeometrisks pierādījums.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/seaman1.html Vienkārša ekstrēmu uzdevuma ģeometrisks atrisinājums.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/russell1.html Ļoti rūpīgi izstrādāti stundu plāni, kā mācīt lineāru funkciju un tās izpausmes.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.96/profeit1.html Stundu plāni aritmētiskiem aprēķiniem par ikdienas līmeņa finansiālām tēmām.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/nom3.html Sen pazīstamas un neefektīvas metodikas, kā mācīt matemātisko indukciju.

Tālāk būs dažas vienas autores izstrādātas stundas.
A Functional Housing Market (a lesson by Susan Boone)
Stundas plāns praktiskiem darbiem statistikā, izmantojot reālas datu bāzes.

Houston Area Real-Time Traffic Report (a lesson by Susan Boone)
Stundu plāni praktiskiem darbiem statistikā, izmantojot reālas datu bāzes.
Projekts ir daudz plašāks par iepriekšējo un varētu ietvert nopietnu matemātiku. Projekta ietvaros paredzama daudzu skolnieku sadarbība, kā arī sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām. Projekta idejas varētu lietot arī mūsu skolās.

INDY 500 (a lesson by Susan Boone)
Stundu plāni praktiskiem darbiem statistikā, izmantojot reālas datu bāzes par sporta sacensībām. Šis projekts varētu izraisīt lielu interesi savas ārpusmatemātiskās ievirzes dēļ.

Pop Clock (a lesson by Susan Boone)
Stundu plāni praktiskiem darbiem statistikā, izmantojot reālas datu bāzes par iedzīvotāju sadalījuma izmaiņām. Projektam līdzīgas izstrādnes ar sekmēm un ar praktisku labumu varētu lietot arī mūsu skolas sadarbībā ar pašvaldībām.

Home, Home in the City
Stundu plāni praktiskiem darbiem statistikā, izmantojot datus no Interneta.

CRPC GirlTECH Lesson Plans
Iespēja meklēt stundu plānus pēc ievadīta atslēgas vārda. Neveiksmīga atslēgas vārda gadījumā gan atrod visu ko, arī materiālus informātikā. tomēr varbūt vērts pameklēt, jo ir arī matemātikā.

http://www2.clearlake.ibm.com/edu/k12/teacher/lp_text.html
Šajā lapā ir daudzu adrešu apkopojums. Tajās ir stundu plāni ar interneta lietojumu galvenokārt vidējām klasēm, bet ir arī vidusskolai. Diemžēl liela daļa no tiem nav saistīti ar matemātiku.

Atpakaļ uz stundu plānu sākuma lapu.

Uz ievada lapu.