VEMR - Exercises in Math Readiness
Saskatčevanas universitātes materiāls skolu matemātikas skolotājiem. Materiāls atspoguļo tās tēmas, ko skolniekam jāzin, iestājoties universitātē.

Labs materiāls, uz kuru bieži ved citas norādes. Tas satur
http://math.usask.ca/readin/menu.html
ar tabulu, kur var izvēlēties matemātikas tēmas, par kurām var paskatīties teoriju un pierādījuma uzdevumus. Var redzēt atrisinājumus katram uzdevumam.
Vispirms par doto tēmu var izlasīt teoriju, ir arī iespēja redzēt piemērus. Uz uzdevumiem var iet arī tieši. Ir 3 grūtības pakāpju uzdevumi. Uzdevumus var skatīt citu aiz cita, pēc katra uzdevuma var aiziet uz atrisinājumu un redzēt konkrēti šī viena uzdevuma atrisinājumu. Patīkams materiāls. No konkrētās tēmas beigās var atgriezties uz galveno “ēdienkarti”, var izvēlēties uzdevumu grūtības pakāpi, un var arī iet uz nākošo tēmu.

No tabulas pieejami uzdevumi par šādām tēmām:
Reālie skaitļi (Real Numbers)
Decimālais skaitļu pieraksts (Decimal Expansions)
Algebriskie pārveidojumi (Symbol Manipulation)
Ņūtona binoma formula (Expanding Binomial)
Polinomi un saknes (Polynomials and Roots)
Racionālu izteiksmju sadalīšana parciāldaļās (Partial Fraction Decompositions)
Absolūtā vērtība (modulis) un attālums (Absolute Value and Distance)
Nevienādības (Inequalities)
Reālās pasaules modelēšanas problēmas (Modeling Real World Problems)
Polinomu grafiki (Graphing Polynomials)
Racionālu funkciju grafiki (Graphing Rational Functions)
Nevienādību risināšanas grafiskās metodes(Graphical Methods for Solving Inequalities)
Trijstūri (Triangles)
Kvadrātsaknes un citas saknes (Square Roots and Other Radicals)
Riņķa līnijas un citi koniskie šķēlumi (Circles and other Conic Sections)
Trigonometriskās funkcijas - pamatuzdevumi (Trigonometric Functions)
Vairāk par trigonometriskajām funkcijām (More Trig. Functions)
Trigonometriskās identitātes un vienādojumu risināšana (Trig. Identities and Solving Equations)
Modelēšana ar trigonometriskām funkcijām (Modeling with Trig. Functions)
Eksponentes un eksponenciālas funkcijas (Exponents and Exponential Functions)
Logaritmi un vienādojumu risināšana (Logarithms and Solving Equations)
Logaritmi un modelēšana (Logarithms and Modelling)

Atpakaļ uz Kanādas materiālu aprakstu.

Uz ievada lapu.