Kanādas matemātikas izglītības materiāli.

Mathematics Education in Canada

Šajā adresē ir bagātīga citu adrešu kolekcija, kas galvenokārt aptver Internetā atrodamo par Kanādas matemātikas izglītību. Te var atrast gan lielu daudzumu adrešu ļoti labiem Internetā atrodamiem materiāliem par matemātikas mācīšanu, gan Kanādas augstskolu un matemātikas izglītības biedrību “mājas lapas”. Šeit tuvāk apskatīšu tikai tās izvēles iespējas, kas attiecas uz matemātikas mācīšanu. Turklāt dažas no šīm iespējām ir apskatītas citās nodaļās, centīšos daudz neatkārtoties un atkārtoti neminēt tās. Tagad apskatām piecas galvenās izvēles iespējas:

I

Math Central: WWW site for K-12 mathematics students and teachers

Teacher Talk - Kanādas vidusskolas matemātikas skolotāju ziņu grupa.

http://mathcentral.uregina.ca/RR/index.html

No šīs adreses var izvēlēties līmeni un meklēt materiālus pa tēmām. Seko sīkāk apskatīti materiāli, kas tiek piedāvāti vidusskolas līmenim. Vēl ir arī vidējo klašu un jaunāko klašu līmenis. Sadalījums pa tēmām ir stipri nosacīts - viens materiāls tiek piedāvāts vairākās vietās. Tāpat līmenis ir domāts Kanādas skolām, un mums var atšķirties.

II Math Ed at MUNResources for teachers, students and researchers.
No vairākām skolotājiem domātajām iespējām šeit apskatīsim pirmo.

Resources indexed by Newfoundland Curriculum
Šī ir galvenā lapa šajā serverī. No tās var izvēlēties kādu no pieciem līmeņiem (primārais, elementārais, vidējais, vidusskolas un pēcviduskolas), kas atbilst dažādām skolas klašu grupām, kā arī matemātikas savienības materiālu.
Izvēlos vidusskolas līmeni - adresē
http://www.stemnet.nf.ca/Curriculum/Math/Senior/mathsec.htm
un atrodu daudz izvēles iespēju, kas patlaban vēl nedarbojas. No tām darbojas tikai viena, kuru te apskatīšu tuvāk. Vēl beigās ir 4 iespējas aiziet uz lapām, kur ir saraksti ar citām vietām INTERNETā, kurās arī ir vidusskolas matemātikas materiāli.

Matemātika vidusskolām (Kanāda).
Šī izvēles iespēja satur 6 zarus:
Pirmais: LINEAR SENTENCES (lineāras izteiksmes).

Otrais:

DEDUCTIVE GEOMETRY (deduktīvā ģeometrija).

Trešais: POLYNOMIALS AND FACTORING (polinomi un sadalīšana reizinātājos).

Ceturtais: 3-D GEOMETRY (Telpiskā ģeometrija)

Piektais: THE REAL NUMBER SYSTEM (reālo skaitļu sistēma).

Sestais: SYSTEMS OF LINEAR SENTENCES (lineāru izteiksmju sistēmas).

Ārpus Math 1300 ir 4 papildiespējas:
Secondary Math Resources
Šī ir bagātīgākā no visām, jo satur lielu daudzumu labu adrešu. Tikai dažas no tām tuvāk apskatīšu tagad.

MathMagic
Matemātikas interešu grupa, kuru tās veidotāji cenšas strukturizēt. Var iesastīties skolēnu komandas, kuras viena otrai piedāvā uzdevumus un apspriež atrisinājumus. Skolotāji var piedalīties ar novērojumiem un pedagoģiskām pārdomām par interešu grupas darbā novērotām likumsakarībām. Ļoti simpātiski, ka tiek stimulēts skolēnu patstāvīgs radošs darbs.

Canada's SchoolNet
Kanādas skolu tīkls. No šīs lapas var izvēlēties mācību priekšmetu, kurā grib atrast mācību materiālus, kā arī dažādas tīklā pieejamas programmas, žurnālus un skolu lapas. Adresē Mathematics ir liels daudzums izvēles iespēju, kas attiecas tieši uz matemātiku, matemātikas izglītību. Lielākā daļa no tiem ir Kanādas materiāli, bet ir arī citi. Te atradās kvalitatīvākās līdz šim redzētās izstrādnes.

Tagad aplūkošu sīkāk tikai dažas no piedāvātajām adresēm.

Senior High Math Resources
Plašs materiāls matemātikas skolotājiem. Vairākām tēmām teorija un stundu plāni, adrese, kur var iegūt informāciju kā dabūt matemātiakas programmatūru, izejas uz citām matemātikas izglītības adresēm.
Piemērs - materiāls par līdzību ar stundu plāniem adresē
http://www.stemnet.nf.ca/Curriculum/Math/Senior/work/work14.html

Secondary Math Page

Other Local Math Resources

Dažas izvēles iespējas.

III E-GEMS: Electronic Games for Education in Math and Science
Mājas lapa projektam, kur tiek veidotas spēles matemātikas mācīšanai 4. - 8. klasēm Kanādā. Tie, acīmredzot, ir maksas produkti.
Projekta ietvaros ticis veikts pētījums par bērnu darbu grupās - divi bērni pie viena datora ar divām pelēm. Informācija varētu būt interesanta. To varat izlasīt The Incredible Machine.

IV Erdös For Kids
Skolēniem domāts materiāls, lai tos ieinteresētu matemātikā. Labas idejas ārpusstundu darbam. Ir skolotājiem un matemātiķiem domātas ievadinformācijas, četras galvenās nodaļas: Grafi (Graphs), Mezgli (Knots), Šķirošanas tīkli (Sorting Networks), Galīgie automāti (Finite State Machines), kā arī iespēja aiziet uz citām adresēm, kur ir līdzīgi (skolēniem domāti, bet neuz tiešo skolas vielu attiecināmi) materiāli.
Pirmā no galvenajām izvēlnēm - grafi.

http://www.theory.csc.uvic.ca/~mmania/graphs/menu.htm
Skolēniem domāti materiāli par grafiem, kas satur teorētiskos paskaidrojumus, jēdzienu vārdnīcu, uzdevumus četros līmeņos ar iespējām paskatīties atrisinājumus, praktiskas darbošanās uzdevumus, stāstiņu ar uzdevumu, “mīklu” un neatrisinātu problēmu, kā arī paskaidrojumus, kur grafus var izmantot. Interesants materiāls ārpusklases nodarbībām.

Otrā no galvenajām izvēlnēm - mezgli.
http://www.theory.csc.uvic.ca/~mmania/knots/menu.htm
Skolēniem domāti materiāli par mezgliem. Materiālu struktūra līdzīga kā iepriekšējā nodaļā par grafiem. Ir mācību līdzeklis, kas satur paskaidrojumus un vienkāršus zīmējumus, vārdnīca, uzdevumi un praktiskas darbošanās aktivitātes četros līmeņos, kā arī neatrisinātas problēmas par mezgliem. Interesants materiāls ārpusklases nodarbībām.

Trešā no galvenajām izvēlnēm - Šķirošanas tīkli. http://www.theory.csc.uvic.ca/~mmania/networks/menu.htm
Te vēl viss nav gatavs. Ir teorija un divu līmeņu uzdevumi par skaitļu šķirotājiem, kam iedod jebkādu skaitļu virknīti, un tie izdod ārā tos augošā secībā. Cerams, ka drīz parādīsies arī iztrūkstošās nodaļas. Šis ir labs materiāls algoritmiskās domāšanas veicināšanai, ievadot skolēnus paralēlo algoritmu pasaulē.

Ceturtā no galvenajām izvēlnēm - Galīgie automāti.

http://www.theory.csc.uvic.ca/~mmania/machines/menu.htm
Teorētiskajā daļā ir galīga automāta jēdziens un tā darba imitācija uz dažādām ieejas virknēm. Uzdevumi ir tikai pirmajā līmenī, daudz kas vēl nav ielikts. Laika gaitā varētu parādīties arī šajā nodaļā tikpat informācijas, cik pirmajās divās, un tad tas kļūtu par ļoti noderīgu materiālu ārpusklases nodarbībām.

Pie šī servera vēl pieder iespējas sūtīt e-mailus ar jautājumiem.

mmania@csr.uvic.ca.
Adrese, uz kuru var sūtīt jautājumus par matemātiku un cerēt Internetā saņemt atbildes. Tikai tas viss angliski.

 

VEMR - Exercises in Math Readiness
Saskatčevanas universitātes materiāls skolu matemātikas skolotājiem.
Labs materiāls, uz kuru bieži ved citas norādes. Apraksts par šo adresi.

Uz ievada lapu.