Vispārējs pārskats par Math Archive

Adresē http://archives.math.utk.edu ir Tennessee Universitātes veidots matemātikas arhīvs, no kura var atrast ļoti daudz materiālus par matemātiku. Aizejot uz minēto adresi, var izvēlēties 8 ceļus, kā tālāk meklēt informāciju. Matemātikas arhīva materiāli ir organizēti 5 kategorijās, bez tam var lietot meklēšanas un jaunumu apskates iespējas, kā arī apskatīt informāciju par arhīvu. Minētās 5 kategorijas ir šādas:

1)Topics in Mathematics, kas satur mācību materiālus, programmatūru, WWW saites. Tas viss ir sakārtots pēc matemātikas tēmām. Ir arī meklēšanas iespējas pēc kāda konkrēta vārda vai vārdu grupas.

Šeit ir iespējams izvēlēties vienu no 40 virsrakstiem, kas katrs aptver kādu no matemātikas tēmām. Kad tā ir izvēlēta, parādās saraksts ar dažādiem virsrakstiem, daļai no tiem ir arī īsas anotācijas, bet visiem ir norādes, kāda līmeņa materiāli būs redzami, ja izvēlēsies attiecīgo virsrakstu. Tāpat ir citi apzīmējumi, kas norāda nevis līmeni, bet iespējas, kas lietojamas, ja atver konkrēto materiālu. Tātad der iegaumēt apzīmējumus, un varēs izmantot šo labo arhīva īpašību.
Protams, šis iedalījums ir veikts, vadoties no Amerikas izglītības sistēmas. Daži materiāli noK6 vai UD līmeņa arī ir attiecināmi uz vidusskolas matemātiku, kādu to māca Latvijā.

2 ) Software
Šeit ir matemātikas arhīvā atrodamā programmnodrošinājuma, anotāciju un recenziju kolekcija. Materiāli organizēti 4 dažādos veidos.

1) Vispirms pēc platformas, tad pēc tēmas. Šeit var izvēlēties, vai vajadzīgs Macintosh programmnodrošinājums, vai MS DOS programmnodrošinājums, un tālāk pēc tēmas.

2) Interactive Texts (Interaktīvie teksti)
Tie ir jauna veida masu informācijas līdzeļi , kuros lasītājs lieto komerciālas paketes (tādas kā Mathematica, Maple vai Mathkit), lai sadarbotos ar elektronisko tekstu.
Tādā veidā var labāk apgūt dažādas matemātikas tēmas un Amerikā ir projekts šādu apmācības materiālu veidošanai.
Te var aplūkot minētā interaktīvo matemātisko tekstu projekta anotācijas, kas var būt sakārtotas pēc autora, tēmas vai platformas (programmu paketes).

3)Pēc paketes
Multi - platformas kategorija ietver materiālus ļoti daudzām platformām. ieskaitot UNIX mašīnas. Materiāli organizēti pēc paketēm. Ir arī Gopher lappuses. Tātad: ja Jums interesē, kā var izmantot kādu no paketēm, kādi palīgmateriāli stundām ir izveidoti uz šīs paketes bāzes, te var atrast informāciju un arī uzdot jautājumus attiecīgo lapu atbildīgajām personām.

(Ne par visām ir bagātīgi materiāli).

4) Pēc priekšmeta.Šeit ir tikai iespēja paskatīties programmas par dzīvās dabas zinātnēm. (Daudz kas nemaz nav saistīts ar matemātiku).

Vēl no nodaļas Software var izmantot saites ar citām vietām, kur ir ar matemātiku saistīta programmatūra un datubāzes. Diemžēl vairākās no piedāvātajām iespējām atbilde bija, ka serveris neatbild.

3) Teaching Materials
Šajā adresē atrodami tiešās pieejas resursi matemātiskajā analīzē, īpaši apmācāmo skolnieku programmas, grafiskie kalkulatori, JAVA un citas Interaktīvas WWW lappuses, K-12 mācību materiāli, stundas, mācīšanas līdzekļi, lekciju konspekti, materiāli uzskatāmai analīzes mācīšanai, utt.

Šī nodaļa piedāvā 8 izvēles iespējas, kuru aprakstus varat izlasīt.

4) Other Math Archives Features (Citas Matarhīva tēmas)
Konferenču materiāli elektroniskā formā: AMATYC, CTM un ICTCM, POPMathematics, Project NEXT, UTK Mathematical Life Sciences Archives, etc.
Īpaši neattiecas uz skolu, bet tās var tikt izmantotas skolotāju pašizglītībā.

5)Other Links (Citas saites)
Saites ar citām matemātiskām elektroniskām adresēm un adresēm, kuras var interesēt skolēnus (studentus) un matemātikas skolotājus.

Math Archive pētīšanā var izmantot sekojošas iespējas

1) Search the Math Archives (Meklēšana Matemātikas Arhīvā)
Lappušu un dokumentu meklēšana.

2) What's New on the Math Archives (Kas jauns Matemātikas Arhīvā)
Kārtējā un iepriekšējā mēneša jaunieguvumu saraksts.

3) Math Archives Information (Informācija par Matemātikas Arhīvu)
Informācija par mērķiem, finansiālo atbalstu, personālu utt.

Uz ievada lapu.