Mācību materiālu nodaļa iedalās:

a) Calculus Resources On-line

Šajā adresē var atrast dažādu universitāšu, institūtu un vidusskolu veidoto projektu anotācijas un e-mail adreses. Tāpat ir saites ar citām vietām Internetā, ku varētu atrast līdzīgu informāciju.

b)Emerging Scholars Program

Īpaši apmācāmo programmas domātas mērķauditorijai. Parasti mērķauditorija ir cilvēki, kam matemātika nepadodas vai kas varētu gūt labus panākumus, bet nevēlas to mācīties. Šīs mērķauditorijas apmācīšanai ir paredzēts veidot mācību kolektīvus, organizēt seminārus, kur apmācāmie darbojas mazās grupās, bet pasniedzējs ir kā treneris, pie kura studenti griežas tikai vajadzības gadījumā. Lai to visu varētu organizēt, ir sagatavots liels daudzums mācību materiālu, darba burtnīcu, uzdevumu. Te ir vieta Internetā, kur tādas lietas tiek ievietotas.
Tālākai informācijas gūšanai var izvēlēties sekojošas nodaļas:

c)Graphing Calculators (Grafiskie kalkulatori)

Te var atrast dažādus projektus un iniciatīvas, kas saistīti ar grafiskajiem kalkulatoriem, kalkulatoru programmas, kalkulatoru iespējamos lietojumus, praktisko darbu un kalkulatoru darba lapu paraugus, bieži uzdotus jautājumus FAQ par kalkulatoru, kā arī saites ar citām vietām, kur ir runa par kalkulatoriem.

d)JAVA and Other Interactive WWW Pages

Šeit ir saraksts ar tiem materiāliem, kur ir iespējas izmantot JAVA un citas interaktīvas lappuses. Tāpat kā izvēloties pēc matemātikas tēmām no Topics in Mathematics, arī šeit ir norādīts, kam paredzēti atrodamie materiāli. Manuprāt, izdevīgāk ir skatīties pēc tēmām, tā var vieglāk atrast interesējošos materiālus, jo te ir interaktīvie materiāli no visām tēmām.

e)Lessons, Tutorials and Lecture Notes (Stundas, mācību materiāli, lekciju konspekti)

Šeit ir ļoti daudz dažādu materiālu, bet lielais vairums domāti augstskolām, jo aptver augstākās matemātikas tēmas, ko vidusskolā nemāca. Tomēr var atrast arī pietiekami daudz interesanta vidusskolai. Kā piemēru minēšu trīs ierakstus:
Combinatorics Topics for K-8 Teachers(Kombinatorikas tēmas K-8 skolotājiem)
Classroom Resources for Mathematics Teachers Probability and Statistics(Materiāli izmantošanai klasē par varbūtībām un statistiku).
Technology Tools for Secondary School Mathematics(Tehnoloģiskie rīki vidējo klašu matemātikā).

http://www.math.ilstu.edu/~day/326S96syllabus.html
Apraksts par kursiem, kas domāti, lai iepazīstinātu skolotājus un studentus ar dažādu tehnoloģiju lietošanu matemātikas mācīšanā.

f) Mathematics and the Liberal Arts(Matemātika un brīvās mākslas).

Ļoti interesantas tēmas, bet lappuse vēl ir veidošanā, nav daudz materiālu.

g)Sites Dedicated to the Teaching of Collegiate Mathematics

Šeit ir materiāli padziļinātam vidusskolas un augstskolas līmenim. Iespējas apskatīt daudzas universitāšu WWW lapas par matemātikas mācīšanu, kā arī matemātikas izglītības žurnālus.

h)Sites with K-12 Teaching Materials in Mathematics (vietas ar mācību materiāliem matemātikā vidusskolai).

Te ir četras izvēles iespējas, kuras apskatīšu drusku tuvāk: Visual Calculus
Materiāls domāts skolotājiem, lai gūtu ierosmi, kā izmantot datorus un grafiskos kalkulatorus matemātiskās analīzes dažādu tēmu mācīšanā. Ir arī tēmas, ko māca skolā. Detalizētas instrukcijas, kā šīs idejas var realizēt ar vairākām brīvi pieejamām programmām, izplatāmprogrammatūru un komerciālām programmu paketēm. Materiāli ietver interaktīvos moduļus (MathView, Java, and Javascript), kurus var lietot gan studenti, gan pasniedzēji. Ir instrukcijas TI-85 grafisko kalkulatoru lietošanai. Ir pievienoti daudzi uzdevumi standartiemaņu iestrādāšanai. Glīti grafiki, klāt nedaudz paskaidrojumu. Materiāls organizēts sekojošās nodaļās:

Atpakaļ uz matarhīva apraksta lapu.

Uz ievada lapu.