Dažādi materiāli un uzdevumi, ko var izmantot pulciņu vai pētnieciskajā darbā, kas nav tieši nākuši no olimpiādēm


 • Matemātikas pulciņi Maskavā.
  Uzdevumi krievu valodā, kas risināti matemātikas pulciņā 6.,7.,8. klasēs 2000. gadā.
  Šīs nodarbības vada Nepārtrauktās Matemātiskās Izglītības Centrs Maskavā 6.,7.,8. klasēm.
  Rīkotas 10 dažādas nodarbības 8. klasēm, kur risināti 5-9 uzdevumi; pa 11 dažādām nodarbībām 6. un 7. klasei, kur risināti 5-8 uzdevumi.
  Dažu nodarbību uzdevumi pēc dotās adreses nav atrodami.

 • Maskavas "Mazā mehmat" arhīvs 1993./1994.mācību gadam 7. klasei.
  Uzdevumi krievu valodā. Atrodami 26 nodarbībās risinātie uzdevumi, daļai satura rādītājā norādīti temati. Dažās vietās trūkst materiālu.

 • Maskavas "Mazā mehmat" arhīvs 1996./1997.mācību gadam 7. klasei.
  Uzdevumi krievu valodā. Atrodami 22 nodarbībās risinātie uzdevumi. Dažās vietās trūkst materiālu.
  Atrodama arī spēle "Matemātikas labirints", kur šādi temati:
  kombinatorika - 32 uzdevumi,
  loģika - 22 uzdevumi,
  spēles - 14,
  galvas rēķini - 32 uzdevumi,
  atjautības uzdevumi - 27.

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai krājumā ietverts daudz labu uzdevumu, kas sakārtoti pēc tematiem. Tos var izmantot darbā matemātikas pulciņā, ari individuāli, gatavojoties sacensībām.
  Krājumā ietilpst 674 uzdevumi, no tiem ar atrisinājumiem 200. Var nelikt vai likt rādīt atrisinājumus. Atrisinājums vai atbilde parādās aiz katra uzdevuma teksta.
  Tajā apskatītos tematus var redzēt šeit.

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai grāmatā ietverts daudz labu uzdevumu, kas sakārtoti pēc tematiem. Tos var izmantot darbā matemātikas pulciņā, ari individuāli, gatavojoties sacensībām.
  Krājumā ietilpst 386 uzdevumi, no tiem ar atrisinājumiem 264. Var nelikt vai likt rādīt atrisinājumus. Atrisinājums vai atbilde parādās aiz katra uzdevuma teksta.
  Tajā apskatītos tematus var redzēt šeit.

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai grāmatā ietverts daudz labu uzdevumu, kas sakārtoti pēc tematiem. Tos var izmantot darbā matemātikas pulciņā, ari individuāli, gatavojoties sacensībām.
  Krājumā ietilpst 405 uzdevumi, no tiem ar atrisinājumiem 334. Var nelikt vai likt rādīt atrisinājumus. Atrisinājums vai atbilde parādās aiz katra uzdevuma teksta.
  Tajā apskatītos tematus var redzēt šeit.

  Pyramid Puzzle Task 101
  Viens kombinatorikas uzdevums, kuru analizējot ir skārti jautājumi par pēc kārtas esošu skaitļu summu, to kvadrātu summu, kubu summu. Patīkams materiāls ar ilustrācijām.

  http://weasel.cnrs.humboldt.edu/~prompt/activities/psa/PSA.html
  Uzdevumi vidējo klašu skolēniem. (apmēram tāda veida, kā Cipariņa klubā).

 • Math Pages
  No minētās adreses ir pieejami uzdevumi ar atrisinājumiem un arī nedaudz teorētiski apcerējumi. Tēmas dažādas, var paskatīties sašķirotus pa tēmēm: Seko apraksti par atsevišķiem no atrodamajiem materiāliem, kas ir neliela daļa no visiem. Ir daudzi citi, varbūt arī interesantāki.

  Adventure Games, Permutations, and Spreadsheets
  Permutāciju lietojumi konkrētu spēļu analīzē. Ir aprakstīts, kā šos uzdevumus var risināt ar Excel palīdzību. Visplašāk izanalizēts uzdevums par dažādu krāsu bumbiņām dažādu krāsu bedrītēs. Saskaņā ar noteikumiem bumbiņas var pārvietot noteiktu skaitu bedrīšu pa labi vai pa kreisi. Uzdevums ir panākt, lai katra bumbiņa atrastos bedrītē, kas ir tās krāsā. Uzdevums tiek risināts ar grafu un permutāciju palīdzību.

  http://www.kulak.ac.be/vwo/problems/
  Vingrinājumi ar atrisinājumiem. Latex faili. (.dvi un .ps faili).
  Katrā failā divu kārtu Flandrijas olimpiāžu uzdevumi. Pirmajai kārtai doti 5 atbilžu varianti, no kuriem jāizvēlās pareizā. Otrajai kārtai atrisinājumu nav.
  Noderīgs materiāls.

  http://mathcentral.uregina.ca/RR/database/RR.09.95/hanson2.html
  Grafu teorijas jēdzieni un viena uzdevuma analīze (jau 1979. gadā lietots Latvijas matemātikas olimpiādē).

  http://mathforum.org/dr.math/faq/faq.classic.problems.html
  Atjautības uzdevumi, par katru no kuriem var tuvāk izlasīt sīku analīzi.

  Polyomino tiling
  Raksts par dažādiem polimino, poliheksiem un polimondiem, par plaknes sadalīšanu tajos.

  Polyominoes and Other Animals
  Apkopotas Interneta adreses, kurās ir dažādi materiāli par polimino. Ļoti plašs un bagātīgs materiāls. Daļu no adresēm aprakstīšu tuvāk, bet arī pārējās var atrast dauz ko interesantu, tikai katrā vietā pa vienam nelielam uzdevumam.