• S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai krājumā ietverts daudz labu uzdevumu, kas sakārtoti pēc tematiem. Tos var izmantot darbā matemātikas pulciņā, ari individuāli, gatavojoties sacensībām. Tālāk būs dotas adreses pēc tematiem. Krājumā ietilpst 674 uzdevumi, no tiem ar atrisinājumiem 200.

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Paritāte". Doti 28 uzdevumi (No tiem 14 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Dirihlē princips". Doti 30 uzdevumi (No tiem 18 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Invariants". Doti 37 uzdevumi (No tiem 20 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Spēles". Doti 45 uzdevumi (No tiem 15 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Grafi". Doti 43 uzdevumi (No tiem 15 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Kombinatorika". Doti 32 uzdevumi (No tiem 21 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Svēršana". Doti 10 uzdevumi (No tiem 3 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Sagriešana. Sadalīšana.". Doti 21 uzdevumi (No tiem 11 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Uzdevumi šaha galdiņos". Doti 20 uzdevumi (No tiem 4 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Dalāmība". Doti 36 uzdevumi (No tiem 4 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Pēdējie cipari". Doti 42 uzdevumi (No tiem 8 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Vienādojumi ar veseliām, naturālām saknēm. Pirmskaitļi. Dalāmība." Doti 36 uzdevumi (No tiem 13 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Nevienādības". Doti 36 uzdevumi (No tiem 3 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Dažādi uzdevumi". Dots 51 uzdevums. (No tiem 22 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Uzdevumi ar skaitļiem.". Doti 28 uzdevumi (No tiem 13 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Uzdevumi ar cipariem". Doti 35 uzdevumi (No tiem 6 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Algebrisku izteiksmju pārveidošana". Doti 30 uzdevumi (No tiem 6 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Trijstūru nevienādība". Doti 23 uzdevumi (No tiem 4 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Ģeometrija". Doti 68 uzdevumi (No tiem 0 atrisināti).

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Kombinatorika ģeometrijā". Doti 23 uzdevumi (No tiem 0 atrisināti).

  Uz materiāliem krievu valodā.

  Uz pulciņu materiāliem

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai grāmatā ietverts daudz labu uzdevumu, kas sakārtoti pēc tematiem. Tos var izmantot darbā matemātikas pulciņā, arī individuāli, gatavojoties sacensībām. Tālāk būs dotas adreses pēc tematiem. Krājumā ietilpst 386 uzdevumi, no tiem ar atrisinājumiem 264.

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Nulles cikls". Doti 22 uzdevumi (No tiem 20 atrisināti).

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Paritāte". Doti 32 uzdevumi (No tiem 32 atrisināti). Še ietilpst "Šķērsošana.", "Sadalīšana pāros.", "Pāru, nepāru.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Kombinatorika". Doti 44 uzdevumi (No tiem 44 atrisināti).

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Dalīšanās un atlikums". Doti 57 uzdevumi (No tiem 55 atrisināti). Še ietilpst "Pirmskaitļi un salikti skaitļi.", "Atlikums.", "Daži uzdevumi." "Eiklida algoritms.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Dirihlē princips.". Doti 32 uzdevumi (No tiem 32 atrisināti).

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Grafi.". Doti 18 uzdevumi (No tiem 18 atrisināti). Še ietilpst "Grafa jēdziens.", "Virsotņu pakāpes un šķautņu skaita noteikšana.", "Saistība." "Eilera grafi.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Trijstūru nevienādība.". Doti 27 uzdevumi (No tiem 25 atrisināti). Še ietilpst "Ievads.", "Trijstūru nevienādība un ģeometriskie pārveidojumi.", "Papildus konstrukcijas.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Spēles.". Doti 38 uzdevumi (No tiem 38 atrisināti). Še ietilpst "Spēles- joki.", "Simetriskās stratēģijas.", "Uzvarētājpozicijas" "Analīze no beigām - metode uzarētājpoziciju meklējumos.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Pirmā gada uzdevumu krājums.". Doti 116 uzdevumi (No tiem 0 atrisināti). Še ietilpst "Loģiskie uzdevumi.", "Konstrukcijas un svēršanas.", "Ģeometrijas uzdevumi.", "Uzdevumi veselos skaitļos.", "Maisījumms.".

  Uz materiāliem krievu valodā.

  Uz pulciņu materiāliem

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai grāmatā ietverts daudz labu uzdevumu, kas sakārtoti pēc tematiem. Tos var izmantot darbā matemātikas pulciņā, ari individuāli, gatavojoties sacensībām. Tālāk būs dotas adreses pēc tematiem. Krājumā ietilpst 405 uzdevumi, no tiem ar atrisinājumiem 334.

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Dalāmība". Doti 100 uzdevumi (No tiem 93 atrisināti). Še ietilpst "Salīdzināšana pēc moduļa.", "Decimālais pieraksts un dalāmības pazīmes.", "Vienādojumi veselos skaitļos u.c. uzdevumi." "Mazā Fermā teorēma.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Kombinatorika 2.". Doti 63 uzdevumi (No tiem 62 atrisināti). Še ietilpst "Savienojumu skaits.", "Paskala trijstūris.", "Lodes un šķēršļi." "Papilduzdevumi.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Invariants.". Doti 30 uzdevumi (No tiem 28 atrisināti). Še ietilpst "Ievads.", "Krāsošana.", "Invariants - atlikums.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Grafi-2". Doti 52 uzdevumi (No tiem 51 atrisināts). Še ietilpst "Izomorfisms.", "Koki.", "Eilera teorema.", "Dažādi uzdevumi.", "Orientētie grafi.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Ģeometrija.". Doti 63 uzdevumi (No tiem 46 atrisināti). Še ietilpst "Divas nevienādības.", "Plaknes kustība un figūru vienlīdzība.", "Leņķu skaitīšana.", "Laukumi.", "Konstrukcijas.", "Aprēķini.", "Līdzība.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Skaitīšanas sistēmas.". Doti 12 uzdevumi (No tiem 11 atrisināti). Še ietilpst "Kas tas tāds?", "Dalāmības pazīmes.", "Uzdevumi.".

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai adresē nodaļa - "Nevienādības.". Doti 85 uzdevumi (No tiem 43 atrisināti). Še ietilpst "Kas lielāks?", "Galvenā nevienādība.", "Identiski pārveidojumi.", "Indukcija nevienādībās.", "Nevienādības visām gaumēm.".

  Uz materiāliem krievu valodā.

  Uz pulciņu materiāliem

  Uz ievada lapu.