Dažādi matemātikas materiāli krievu valodā

Šī lapa aptver materiālus, ko internetā var atrast krieviski. Galvenokārt tie ir Krievijas serveros, daudzi no tiem ir kvalitatīvi un noderīgi.

Tā kā Latvijas skolotāju vidū ir ļoti daudz cilvēku, kam angļu valoda sagādā ievērojamas grūtības, bet krievu valodā rakstīts teksts liekas saprotams, nolēmu atsevišķi izdalīt materiālus krieviski. Šajā lapā tie ievietoti patvaļīgā kārtībā. Sašķirotus pēc tēmām tos var meklēt caur lapām Materiālu sadalījums pēc Latvijas skolas vielas un Materiāli matemātikas olimpiādēm.

Pagaidām šī lapa ir veidošanas stadijā, tāpat papildinātas tiks pārējās lapas.

Lielākā daļa šeit apskatīto materiālu satur dažādus uzdevumus, bet ir arī lekciju materiāli un dažādi interaktīvi materiāli: testi un "dzīvi" zīmējumi planimetrijā.
Šobrīd varat atrast

Uzdevumi no olimpiāžu uzdevumu datubāzes

 • Dienvidslāvijas olimpiāde matemātikā 1995. gadā.
  4 uzdevumi ar 1 atrisinātu uzdevumu vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Dienvidslāvijas izlases sacensības uz Starptautisko olimpiādi matemātikā 1995. gadā.
  3 uzdevumi ar 1 atrisinātu uzdevumu vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Gruzijas olimpiāde matemātikā 1995. gadā.
  15 uzdevumi bez atrisinājumiem no 9. līdz 11. klasei. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Igaunijas olimpiāde matemātikā 1995. gadā.
  29 uzdevumi bez atrisinājumiem no 7. līdz 12. klasei. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Igaunijas olimpiāde matemātikā 1996. gadā.
  32 uzdevumi bez atrisinājumiem no 8. līdz 12. klasei. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Indijas valsts skolēnu olimpiādes matemātikā no 1995. līdz 1998. gadam.
  24 uzdevumi ar 3 uzdevumu risinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Irānas olimpiāde matemātikā 1994. gadā.
  6 uzdevumi bez risinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Itālijas olimpiāde matemātikā 1995. gadā.
  6 uzdevumi ar 1 atrisinātu uzdevumu vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Īrijas olimpiādes matemātikā no 1993. līdz 2001. gadam.
  90 uzdevumi ar 1 uzdevuma risinājumu vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Japānas olimpiāde matemātikā 1994. gadā.
  5 uzdevumi bez atrisinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Kanādas olimpiādes matemātikā no 1969. līdz 2001. gadam.
  197 uzdevumi ar 41 uzdevuma risinājumu vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Korejas olimpiāde matemātikā 1995. gadā.
  14 uzdevumi ar 2 atrisinātiem uzdevumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Žurnāla "Kvant" turnīri.
  101 uzdevums bez atrisinājumiem krievu valodā. Šie uzdevumi paredzēti 6. - 8. klasēm, ņemti no Viskrievijas līmeņa olimpiādēm un "matemātiskajām kaujām". http://www.zaba.ru/cgi-bin/tasks.cgi?tour=russia.final.xxvii

 • Viskrievijas jauno matemātiķu festivāls 1990. gadā .
  377 uzdevumi, 185 atrisinājumi krievu valodā. Festivālā un "matemātiskajās kaujās" (4 tūrēs ar 2 papildtūrēm - Maskava-Burgasa, Austrumi-Rietumi) izmantotie uzdevumi. Viskrievijas līmenis.

 • Viskrievijas olimpiādes noslēguma etaps.
  48 uzdevumi, ar 24 atrisinājumiem krievu valodā. Viskrievijas līmenis. Uzdevumi no 9. līdz izlaiduma klasei.

 • Kolmogorova piemiņas kauss.
  224 uzdevumi bez risinājumiem krievu valodā. Viskrievijas līmenis. Uzdevumi no matemātisko kauju turnīriem, komandu olimpiādes un Viskrievijas olimpiādes. Konkurss 4 tūrēs un 5 līgās par IV Kolmogorova piemiņas kausu.

 • Latvijas olimpiāde matemātikā 1994. un 1995. gadā un atlase 1997. gadā.
  15 uzdevumi ar 1 atrisinājumu 11. un 12. klasei un 5 uzdevumi bez risinājuma atlasei. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Lietuvas olimpiāde matemātikā 1995. gadā.
  10 uzdevumi ar 1 atrisinātu uzdevumu vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Polijas olimpiādes matemātikā no 1993. līdz 2000. gadam.
  156 uzdevumi ar 6 uzdevumu risinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Slovēnijas olimpiāde matemātikā 1994. gadā.
  8 uzdevumi ar 1 atrisinātu uzdevumu vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Spānijas olimpiādes matemātikā no 1990. līdz 1997. gadam.
  48 uzdevumi bez risinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Taivānas olimpiāde matemātikā 1995. gadā.
  6 uzdevumi bez atrisinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Turku olimpiāde matemātikā 1996. gadā.
  6 uzdevumi bez atrisinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • ASV olimpiādes matemātikā no 1989. līdz 2001. gadam.
  65 uzdevumi bez risinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Olimpiāde portugāļu, spāņu valodā runājošiem.
  Uzdevumi krievu valodā. Uzdevumi no 1994. gada matemātikas olimpiādes, kurā piedalās spāniski un portugāliski runājošu valstu komandas. Bez atrisinājumiem.

 • Āzijas un Klusā okeāna valstu matemātikas olimpiāde
  Atrodami uzdevumi no 1989. līdz 2002. gada olimpiādēm. 45 uzdevumi ar 2 atrisinātiem uzdevumiem krievu valodā.

 • Balkānu olimpiāde.
  Balkānu olimpiādes 1999., 2000., 2001. gadu uzdevumi krievu valodā, bez atrisinājumiem.

 • Starptautiskā matemātikas olimpiāde.
  1959. - 2001. gadi, html formāts, dažiem uzdevumiem ir atrisinājumi. Krievu valodā, kirilicā.

 • Viskrievijas olimpiādes zonālais etaps.
  64 uzdevumi ar atrisinājumiem krievu valodā. Uzdevumiem Viskrievijas līmenis, izmantoti no 8. līdz izlaiduma klasei.

 • Sanktpēterburgas (Ļeņingradas) sacensības.
  746 uzdevumi ar 405 atrisinājumiem krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis. Uzdevumi no 5. līdz izlaiduma klasei doti pa gadiem no 1980. līdz 2001. gadam.

 • Sanktpēterburgas (Ļeņingradas) sacensības Jauno matemātiķu skolām. Neklātienes tūre 1999. gadā.
  11 uzdevumi bez atrisinājumiem krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis. Uzdevumi 5.-7. klasei; 8.klasei.

 • Sanktpēterburgas (Ļeņingradas) sacensības Jauno matemātiķu skolām. Rajona tūre 1999. gadā.
  36 uzdevumi bez atrisinājumiem krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis. Uzdevumi 5.,6.,7.,8. klasei.

 • Sanktpēterburgas (Ļeņingradas) sacensības Jauno matemātiķu skolām. Pilsētas tūre 1999. gadā.
  31 uzdevums bez atrisinājumiem krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis. Uzdevumi 6.,7.,5.,8. klasei un olimpiādes uzvarētājiem.

 • Sanktpēterburgas (Ļeņingradas) sacensības Jauno matemātiķu skolām. Neklātienes tūre 2001.gadā.
  20 uzdevumu bez atrisinājumiem krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis. Uzdevumi 5.-6.klasei,7.klasei,8.-9. klasei, 10.-11. klasei.

 • Čeļabinskas pilsētas iekšējo sacensību tūre.
  35 uzdevumi bez atrisinājumiem krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis. Uzdevumi no 5. līdz izlaiduma klasei.

 • Iževskas pilsētas olimpiāde licejiem.
  Olimpiāde licejiem 2 kārtās. 71 uzdevums bez atrisinājumiem krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis. Uzdevumi no 5. līdz izlaiduma klasei.

 • Iževskas pilsētas olimpiāde.
  Pilsētas olimpiāde 2 kārtās- I kārta 1993. gadā, II kārta 1994. gadā. 44 uzdevumi ar 1 atrisinātu uzdevumu krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis. Uzdevumi I kārtā no 6. līdz 11. klasei, II kārtā 6.,7.,8. klasēm.

 • Iževskas pilsētas jauno matemātiķu olimpiāde.
  Jauno matemātiķu olimpiāde notika 1993. gadā 7. un 8. klasei. Ietverti arī matemātiķu kaujas uzdevumi no Iževskas pilsētas, no kaujas starp Kirovu un Iževsku; Belorecku - Iževsku+ Kirovu kā arī Maskavu - Čeļabinsku. 38 uzdevumi ar atrisinājumiem krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis.

 • Iževskas Aņisimovas vārdā nosauktā olimpiāde.
  Aņisimovas v. nos. matemātiķu olimpiāde 5., 6., un 7. klasei. 15 uzdevumi ar atrisinājumiem krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis.

 • Jekaterinburga. Apgabala olimpiādes.
  Jekaterinburga. Apgabala olimpiādes, kas notikušas no 1995. līdz 1999. gadam. 298 uzdevumi ar 294 atrisinātiem krievu valodā. Apgabala un rajona olimpiādes līmenis. No 7. līdz izlaiduma klasei.

 • Permas jauno matemātiķu olimpiāde.
  Permas jauno matemātiķu olimpiādei 16 uzdevumi ar risinājumiem krievu valodā. Pilsētas olimpiādes līmenis. 6.- 7. klasēm un 8. klasei.

 • Maskavas pilsētas neklātienes turnīrs bērniem un jauniešiem.
  5 uzdevumi bez risinājumiem krievu valodā. Konkursā 5 uzdevumi bez risinājuma. Tie piemēroti jaunāko klašu bērniem.

 • Neklātienes turnīrs jauniešiem.
  25 uzdevumi bez risinājumiem krievu valodā. Konkurss noticis 2001. gadā pa 5 uzdevumiem katru mēnesi sākot no februāra līdz jūnijam pa 5 uzdevumiem katru mēnesi.

 • Starptautiska neklātienes krievvalodas skolēnu olimpiāde matemātikā "Trešais gadu tūkstotis".
  30 uzdevumi bez risinājumiem krievu valodā. No 7. līdz izlaiduma klasei pa 6 uzdevumiem katrai.

 • Indijas reģionālās skolēnu olimpiādes matemātikā no 1995. līdz 1998. gadam.
  26 uzdevumi ar 1 uzdevuma risinājumu vidusskolas klasēm. Reģionāla līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Amerikas studentu olimpiāde matemātikā.
  Šai olimpiādē, kas notikusi 1996. un 1997. gadā, uzdevumi A grupā (vieglāki) un B grupā (grūtāki), 6 katrā. Kopā 24 uzdevumi ar risinājumiem krievu valodā.

 • Peru olimpiāde matemātikā 1997. gadā.
  4 uzdevumi bez atrisinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Bulgārijas olimpiāde matemātikā 1999. gadā.
  12 uzdevumi bez atrisinājumiem vidusskolas klasēm olimpiādes 3. un 4. tūre. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • N. Ābela vārdā nosauktās sacensības matemātikā.
  Šīs sacensības notika 1999. gadā. 4 uzdevumi bez atrisinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Austrijas olimpiāde matemātikā 2001. gadā.
  9 uzdevumi bez atrisinājumiem vidusskolas klasēm. Valsts līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Izraelas- Ungārijas olimpiāde.
  4 uzdevumi bez atrisinājumiem vidusskolas klasēm no olimpiādes 1995. gadā. Starpvalstu līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Austrijas- Polijas olimpiāde.
  9 uzdevumi ar 2 atrisinātiem uzdevumiem vidusskolas klasēm no olimpiādes 1999. gadā. Starpvalstu līmeņa uzdevumi krievu valodā.

 • Ziemeļvalstu olimpiāde.
  8 uzdevumi bez atrisinājumiem vidusskolas klasēm no olimpiādēm 1994. un 1996. gadā. Starpvalstu līmeņa uzdevumi krievu valodā.

  Citi olimpiāžu uzdevumi

 • Maskavas matemātikas olimpiādes mājas lapa
  Krievu valodā. Pieejama informācija par olimpiādi, matemātikas svētkiem un vasaras skolu, tāpat arī uzdevumi ar atrisinājumiem (3 pēdējie gadi apgabalu kārtai un 4 pēdējie gadi pilsētas kārtai).

 • Kazaņas pilsēta. 7. Sorosa skolēnu olimpiāde matemātikā 2000.-2001. gadā.
  Uzdevumi bez risinājumiem krievu valodā. Doti neklātienes tūres uzdevumi: 8. klasei - 10 uzdevumi, no 9. līdz 11. klasei pa 8 uzdevumiem.

 • Dažādu skolēnu olimpiāžu arhīvi.
  Zip faili un anotācijas. Uzdevumi atrodami gan 6.-7. klasēm, gan vidusskolai. Ir arī ar atrisinājumiem.

 • Matemātikas svētki Samārā 1998. gadā.
  Krievu valodā. Šai adresē doti šo svētku uzdevumi 5. līdz 7. klasei.

 • Komandu sacensības matemātikā Samārā 1998. gadā.
  Krievu valodā. Notika Samārā 1998. gada 22. martā skolēniem no 7. līdz pēdējai vidusskolas klasei. Doti uzdevumi ar risinājumiem no šīm sacensībām. Pilsētas līmenis.

 • Komandu sacensības matemātikā Samārā 1999. gadā.
  Krievu valodā. Notika Samārā 1999. gada 14. martā skolēniem no 7. līdz pēdējai vidusskolas klasei. Doti uzdevumi ar risinājumiem no šīm sacensībām. Pilsētas līmenis.

 • VI Sorosa olimpiāde skolēniem.
  Krievu valodā. 1999./2000. gada olimpiāde skolēniem no 7. līdz pēdējai vidusskolas klasei. Doti I neklātienes tūres uzdevumi no šīm sacensībām.

 • XIV Maskavas ekonomikas-matemātikas olimpiāde.
  Krievu valodā. Informācija par olimpiādi, uzdevumi. Pēc žurnāla "Kvants" Nr.8 1991.g.

 • XIV Starptautiskā matemātikas olimpiāde skolēniem.
  Krievu valodā. Informācija par olimpiādi, uzdevumi. Pēc žurnāla "Kvants" Nr.11 1972.g.

 • 22. Starptautiskais matemātikas Pilsētu turnīrs 8. - 11. klasei (pie mums12. kl.)
  Krievu valodā. Turnīrs 8. - 11. (mums 12.) klasēm notiek katru gadu sākot no 1980. gada. Kopš 1989. gada turnīrs ir 2 tūrēs - rudens un pavasara, kur katrā ir 2 varianti - treniņa un pamatuzdevumi . Pamatvariants sastāv no uzdevumiem, kas pēc rgūtību pakāpes atbilst Viskrievijas un Starptautiskajam līmenim. Treniņuzdevumi ir vieglāki.

 • Maskavas matemātikas olimpiādes mājas lapa
  Krievu valodā. Uzdevumi ar atrisinājumiem 5. - 11. klasēm pieejami 3 pēdējiem gadiem apgabalu kārtai un 4 pēdējiem gadiem pilsētas kārtai.

 • Neklātienes konkurss matemātikā
  Maskavā organizēts konkurss 6. - 8. klašu skolēniem. Krievu valodā. Pieejami 2001. un 2002. gadu uzdevumi, 2 tūres gadā, 5 uzdevumi katrā.

  Dažādi uzdevumi no uzdevumu datubāzes ar plašām meklēšanas iespējām

 • Informatīva meklēšanas sistēma "Uzdevumi"
  Ļoti plaši izstrādāta planimetrijas un stereometrijas uzdevumu ar risinājumiem meklēšanas sistēma krievu valodā. Izstrādājis Maskavas nepārtrauktās matemātiskas izglītības Centrs ar Izglītības komitejas, Institūta "Atvērtā sabiedrība" u. c. atbalstu. Sistēmā milzīgs daudzums dažādas grūtības uzdevumu. Vairāk kā 100 no iestājeksāmeniem Maskavas augstskolās, vairāk kā 200 uzdevumu no krājuma M. I. Skanavi redakcijā. Nodaļā "Dzīvie uzdevumi ģeometrijā" skaisti izstrādāti 20 uzdevumi bez risinājuma. Dažreiz ilgi jāgaida. Algebras nodaļā tikai viens piemērs: funkcijas y=ax2+px+q grafika demonstrējums atkarībā no a, p un q vērtībām.

 • Informatīva meklēšanas sistēma "Uzdevumi". "Planimetrija".
  Krievu valodā. Ļoti plaši izstrādāta planimetrijas uzdevumu meklēšana. Var meklēt pēc vārdiem uzdevumā, pēc tēmām, kuras skaitā ir 28. Meklēšanu var izdarīt 4 līmeņos: 1)vienkāršā, 2)augstākā par vidēju, 3)olimpiādes 4)ļoti grūtu uzdevumu līmenī. Iespējams atrast šāda veida uzdevumus: a)pierādījuma, b)konstrukcijas, c)aprēķina, d)skaistus. Meklēšana iekļauta kopējā rāmī-logā. Var meklēt ar "poisk" vai "rasširennij poisk" (paplašinātā meklēšanā), kur ir vēl lielākas iespējas. Nospiežot pogu "poisk", dators uzrāda, cik uzdevumus ir atradis, tos pēc izvēles var apskatīt. Katram uzdevumam ir iespēja iepazīties ar: 1) norādījumiem risināšanai, 2) pilnu uzdevuma atrisinājumu, 3) informāciju par risinājumā pielietotām- a) metodēm, pamatojumiem, teorēmām, b) objektiem, jēdzieniem, c) avotu, no kurienes ņemts uzdevums. Poga "rasširennij poisk" dod jaunu meklēšanas rāmi-logu. Tāpat kā "poisk" gadījumā uzdevumu var atrast "pēc vārdiem tekstā", sarežģītība ir to pašu 4 līmeņu, bet šoreiz var izvēlēties arī uzdevuma avotu. Tēmas tās pašas 28. Izvēlei vēl divi lodziņi: Pirmajā atrodamas 76 uzdevumu risināšanas metodes, otrā- 103 objekti, ko var iekļaut uzdevumā. Vēl papildus izvēlei piedāvāti šādi uzdevumu raksturojošie parametri: pierādījuma, konstrukcijas, aprēķina, skaisti; svarīgi, tehniski, mācību, pētniecības; max vai min, punktu ģeometriskās vietas, noformēšanai, smagnējie.

 • Informatīva meklēšanas sistēma "Uzdevumi". "Stereometrija.".
  Krievu valodā. Ļoti plaši izstrādāta stereometrijas uzdevumu meklēšana. Var meklēt pēc vārdiem uzdevumā, pēc tēmām, kuras skaitā ir vairāk kā 80. Meklēšanu var izdarīt 3 līmeņos: 1)vienkāršā, 2)lielākā par vidēju, 3)olimpiādes. Iespējams atrast šāda veida uzdevumus: a)pierādījuma, b)konstrukcijas, c)aprēķina, d)skaistus. Meklēšana iekļauta kopējā rāmī-logā. Var meklēt ar "poisk" vai "rasširennij poisk" (paplašinātā meklēšanā), kur ir vēl lielākas iespējas. Nospiežot pogu "poisk", dators uzrāda, cik uzdevumus ir atradis, tos pēc izvēles var apskatīt. Daudziem uzdevumiem ir iespēja iepazīties ar: 1) norādījumiem risināšanai, 2) pilnu uzdevuma atrisinājumu, 3) informāciju par risinājumā pielietotām: a) metodēm, pamatojumiem, teorēmām, b) objektiem, jēdzieniem, c) avotu, no kurienes ņemts uzdevums. Poga "rasširennij poisk" dod jaunu meklēšanas rāmi-logu. Tāpat kā "poisk" gadījumā uzdevumu var atrast "pēc vārdiem tekstā", sarežģītība ir 4 līmeņu: 1) vienkārši, 2) lielāki par vidēju, 3) olimpiādes, 4) ļoti sarežģīti. Bet šoreiz var izvēlēties arī uzdevuma avotu. Tēmas ir 82. Izvēlei vēl divi lodziņi: Pirmajā atrodamas 26 uzdevumu risināšanas metodes, otrā- 88 fakti, kas nepieciešami uzdevuma risināšanā. Vēl papildus izvēlei piedāvāti šādi uzdevumu raksturojošie parametri: pierādījuma, konstrukcijas, aprēķina, skaisti; svarīgi, tehniski, mācību, pētniecības; max vai min, punktu ģeometriskās vietas, noformēšanai, smagnējie.

  Iestājeksāmenu u.c. uzdevumi

 • Dmitrija Guščina elementārās matemātikas saits.
  Krievu valodā. Visiem, kas interesējas par elementāro matemātiku - skolēniem, abiturientiem, sagatavošanās kursu klausītājiem, pedagoģisko augstskolu studentiem un skolotājiem. Ietilpst izlaiduma eksāmenu uzdevumi, iestājeksāmenu uzdevumi, matemātikas olimpiāžu uzdevumi, metodiskie materiāli, informācija par matemātikas pasākumiem Sankt Pēterburgā.

 • Izlaiduma eksāmenu uzdevumi.
  Krievu valodā. 2002. gada Viskrievijas eksāmena uzdevumi ar risinājumu. Bāzes klasēm no 1998. līdz 2001. gadam. Profīlklasēm no 1998. līdz 2000. gadam, matemātikas klasēm no 1998. līdz 2001. gadam. Sankt Pēterburgā bāzes klasēm un matemātikas klasēm no 1998. līdz 2001. gadam.

 • Iestājeksāmenu uzdevumi.
  Krievu valodā. No 1998. līdz 2001. gadam iestājeksāmenu uzdevumi Sanktpēterburgas valsts universitātē 10 fakultātēs. Sanktpēterburgas inženierekonomikas universitātē 1998. līdz 2001. gadam. Hercena vārdā nosauktajā Krievijas valsts universitātē - varianti gatavojoties iestājeksāmeniem. S. O. Markova vārdā nosauktā Jūras akadēmijā 1998. uzdevumi gatavojoties iestājeksāmeniem.

 • Kostromas Valsts Universitātes sagatavots materiāls.
  Krievu valodā. Piemēri no iestājeksāmeniem matemātikā 1999. gadā.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls.
  Krievu valodā. Iestājeksāmenu uzdevumi matemātikā Matemātikas un Kibernētikas fakultātē no 1970. - 1999. gadam. Uzdevumu ļoti daudz.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls.
  Krievu valodā. Iestājeksāmenu uzdevumi matemātikā Ekonomikas fakultātē no 1993. - 1999. gadam. Uzdevumu ļoti daudz.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls.
  Krievu valodā. Šai adresē doti uzdevumi ar risinājumiem. Daudz. Var paskatīties atbildes vai arī pilnu atrisinājumu.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Vienādojumi ar moduli.
  Krievu valodā. 50 uzdevumi no iestājeksāmeniem.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Vienādojumi ar moduli.
  Krievu valodā. 50 uzdevumi no iestājeksāmeniem.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Iracionālie vienādojumi.
  Krievu valodā. 45 uzdevumi no iestājeksāmeniem.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Eksponentvienādojumi.
  Krievu valodā. 40 uzdevumi no iestājeksāmeniem.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Trigonometriskie vienādojumi.
  Krievu valodā. 60 uzdevumi no iestājeksāmeniem.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Nevienādības ar moduli.
  Krievu valodā. 45 uzdevumi no iestājeksāmeniem.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Iracionālās nevienādības.
  Krievu valodā. 50 uzdevumi no iestājeksāmeniem.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Eksponentnevienādības.
  Krievu valodā. 45 uzdevumi no iestājeksāmeniem.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Trigonometriskās nevienādības.
  Krievu valodā. 37 uzdevumi no iestājeksāmeniem.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Planimetrija.
  Krievu valodā. 98 uzdevumi no iestājeksāmeniem. Uzdevumiem ir atbildes, daļai uzdevumu - risinājumi.

 • Maskavas Valsts Universitātes sagatavots materiāls. Stereometrija.
  Krievu valodā. 89 uzdevumi no iestājeksāmeniem. Uzdevumiem ir atbildes, daļai uzdevumu - risinājumi.

 • Augstskolu iestājeksāmenu uzdevumi
  Krievu valodā. Uzdevumi no 1998. līdz 2002. gadam Sanktpēterburgas universitātē un citās Sanktpēterburgas augstskolās.
  Dažādas fakultātes, vairāki varianti.

 • Metodiskie materiāli matemātikā.
  Krievu valodā. D. D. Guščina "Vienādojumi un nevienādības ar moduli" un D. D. Guščina "Eksponentvienādojomi un nevienādības".

  Viktorīnas

 • Telekomunikācijas matemātikas viktorīnas.
  Krievu valodā. Skaistas viktorīnas skolēniem matemātikā no 1996./1997. līdz 2001./2002. mācību gadam. Dažiem gadiem uzdevumi saarhivētā veidā.

 • Telekomunikācijas matemātikas viktorīna 1996./97.gadā.
  Krievu valodā. Skaista viktorīna skolēniem matemātikā. Šādas daļas: "Informācija". "Jautājumi - atbildes" - saarhivētā veidā.

 • Telekomunikācijas matemātikas viktorīna 1998./99.gadā.
  Uzdevumi ar risinājumiem krievu valodā.Skaista viktorīna skolēniem matemātikā.Konkursā piedalījušās četras grupas:
  I ar 24 komandām, II ar 22 komandām, III ar 18 komandām, IV ar 22 komandām.
  Dots tām atbilstošs skaits uzdevumu. Šādas daļas:
  1. "Informācija".
  2. "Jautājumi - atbildes".

 • Telekomunikācijas matemātikas viktorīna 1999./2000.gadā.
  Krievu valodā. Skaista viktorīna skolēniem matemātikā. Konkursā piedalījušās četras grupas:
  I ar 13 komandām, II ar 12 komandām, III ar 13 komandām, IV ar 9 komandām.
  Atbilstoši tam uzdevumu skaits ar risinājumu. Skaista viktorīna skolēniem matemātikā, kurā Šādas daļas:

  1) "Informācija".
  2) Konkursss "Jautājumi - atbildes", kur šādi tēmati: 3) "Zinātniski - pētnieciskais konkurss".

 • Telekomunikācijas matemātikas viktorīna 2001./2002.gadā.
  Krievu valodā. Skaista viktorīna skolēniem matemātikā.
  Informācija. Apsveikumi. Zibensturnīrs no 1. līdz 8. grupai:
  1)grupa - 5.-6. klases 8 uzdevumi.
  2)grupa - 7. klase 7 uzdevumi.
  3)grupa - 8. klase 8 uzdevumi.
  4)grupa- 8. klase. 8 uzdevumi.
  5)grupa - 9. klase 8 uzdevumi.
  6) grupa- 10. klase 8 uzdevumi.
  7) grupa - 10. klase 8 uzdevumi.
  8) grupa - 11. klase 8 uzdevumi.
  Uzdevumiem dotas arī atbildes.
  3. tūre "Jautājumi - atbildes". Katrai grupai pirmais ir jautājums, otrs - uzdevums attiecīgās klases apjomā. 4. tūre "Radoši - apmācošs konkurss."
  No 1) līdz 4) grupai doti 7 uzdevumi par "falšiem" un "minamiem" likumiem. Ir atrisinājumi.
  No 5) līdz 8) grupai doti 6 uzdevumi par šķidrumu, tēju samaisīšanu, metālu sakausējumiem. Ir atrisinājumi.

 • Matemātiskās kaujas.
  Krievu valodā. Notiek Krievijā. Izstrādāti sīki noteikumi 2 komandu sacensībām, kur "tiesā" žūrija. Šie noteikumi pieņemti Urālu turnīrā un sacensībās par Kolmogorova kausu. Noteiktā laikā 2 komandas risina iedotos uzdevumus, pēc tam pa vienam dalībniekam izklāsta kāda uzdevuma atrisinājumu, bet otras komandas pārstāvis "oponē", t.i. izsaka iebildumus, aizrāda uz trūkumiem, pajautā pamatojumus u.c. Komamdu kapteiņi var pieprasīt 5-10 min. pārtraukumus. Noteikumi izstrādāti sīki un pamatīgi gan par t.s. "raundu" norisi, gan par tiem, kas uzstājās, gan oponentiem, gan žūriju un vērtēšanu. Varētu izmantot, rīkojot kaut ko līdzīgu.

  Lekcijas skolēniem

 • Populāras lekcijas matemātikā 6. -11. klasei Maskavā.
  Maskavas Valsts universitātē tiek lasītas populāras lekcijas matemātikā skolēniem no 6. līdz 11. klasei. Internetā tās krievu valodā var atrast PDF un Zipped PDF formātos. Lekciju materiāli tiek atjaunoti. Lekcijas var interesēt skolniekus, skolotājus, studentus, tos, kas interesējas par matemātiku.

 • V.A. Skvorcovs. Metrisko telpu piemēri.
  Lekcija lasīta 9. -11. klašu skolēniem krievu valodā MVU 2001. gada 17. februārī. Kopas, starp kuru elementiem ir definēts attālums, sauc par metriskām telpām. Lekcijā apskatīts kā var izmērīt attālumu ne tikai starp plaknes punktiem, bet arī starp līknēm, kopām, funkcijām. Attāluma starp līknēm svarīgs piemērs ir Hausdorfa metrika. Daudzas metriskās telpas atšķiras no pierastās Eiklīda plaknes. 24 lappuses.

 • V.M. Tihomirovs. Diferenciālrēķini. Teorija un pielikumi.
  Lekcija lasīta krievu valodā 9.-11. klašu skolēniem MVU 2001. gada 24. februārī. Doti diferenciālrēķinu pamatjēdzieni: robežas, atvasinājums, funkcijas nepārtrauktība. Apskatīts pielietojums mehānikā, bioloģijā, socioloģijā u.c. Dots arī vēsturisks apskats 300 gados. 40 lappuses.

 • V.I. Arnolds. Bezgalīgie decimāldaļskaitļi.
  Lekcija lasīta krievu valodā 9.-11. klašu skolēniem MVU 2000. gada 2. decembrī. Bezgalīgo decimāldaļskaitļu teorija saistīta ar aptuveniem aprēķiniem, ar dinamisko sistēmu teoriju un citām matemātikas nozarēm. Lekcijās stāstīts par šo decimāldaļskaitļu saistību ar izliektu daudzstūru ģeometriju. Seko, ka bezgalīgie decimāldaļskaitļi ir periodiski tad un tikai tad, ja tie ir kvadrātvienādojumu saknes, kam koeficienti ir veseli skaitļi. Pastāstīts, cik bieži šais decimāldaļskaitļos sastopams cipars "1", "2", "3" u.t.t. 40 lappuses.

 • V.O. Bugajenko. Pella vienādojumi.
  Lekcijas lasītas krievu valodā 9.-11. klašu skolēniem MVU 2000. gada 19. februārī un 15. aprīlī. Pella vienādojumi ir Diofanta otrās pakāpes vienādojumu klase. Pella vienādojumus risināt nav viegli, kaut arī to ar elementārās matemātikas metodēm var veikt. Atslēgas loma ir Minkovska lemmai par izliektu ķermeni. Šī lemma negaidīti rodas daudzos skaitļu teorijas uzdevumos un ir piemērs algebras un ģeometrijas saistībai. Lekcijā pilnīgi apskatīti Pella vienādojumi. 32 lappuses.

 • V.G. Surdins. Zvaigžņu sistēmu dinamika.
  Lekcija lasīta krievu valodā 9.-11. klašu skolēniem MVU 2000. gada 11.novembrī. N. Kopernika, Tiho Brages, J. Keplera, G. Galileja atklājumi stimulēja matemātikas un citu precīzo zinātņu attīstību. Radot planētu sistēmas modeli, astronomija noveda pie matemātiskās analīzes rašanās. Lekcijā apskatīti daudzi pēdējo desmitgažu fantastiskie sasniegumi. 32 lappuses.

 • E.B. Vinbergs. Polinomu simetrija.
  Brošūra krievu valodā 2001. gadā. Tāpat kā plaknes figūras un telpas ķermeņi polinomi var būt simetriski. Simetriju definē kā pārveidojumu grupu, pie kuriem tie saglabājas. Piemērs ir tādi polinomi, kas nemainās, ja mainīgos apmaina vietām. Brošūrā apskatīti šī tipa polinomi un arī to pielietojums. Arī tādi polinomi, kam ir regulāru daudzskaldņu simetrijas īpašības, kas tiek efektīgi izmantoti, lai izveidotu aptuvenas formulas integrēšanai uz sfēras. 24 lappuses.

 • A.B. Sosinskis. Mezgli un bizes.
  Brošūra krievu valodā 2001. gadā. Skaisti un uzskatāmi mezgla un bizes jēdzieni ir mūsdienu matemātikas un fizikas uzmanības centrā. Brošūrā apskatītas to vienkāršākās algebriskās un ģeometriskās īpašības un to datorapstrāde. 24 lappuses.

 • B.P. Geidmans. Daudzstūru laukumi.
  Brošūra krievu valodā 2001. gadā. Brošūra veltīta taisnstūra, trijstūra, trapeces u.c. daudzstūru laukumu aprēķināšanai. Apskatīti 20 uzdevumu risinājumi. Ietverti: vienlieli un vienādi sastādīti daudzstūri; mediāna dala trijstūri divos vienlielos trijstūros, trijstūra un izliekta 4-stūra sagriešana vienlielās daļās. Pastāvīgam darbam 16 uzdevumi ar atbildēm un norādījumiem. 24 lappuses.

 • V.V. Ostriks, M.A. Cfasmans. Algebriskā ģeometrija un skaitļu teorija: racionālās un eliptiskās līknes.
  Grāmatiņa krievu valodā 2001. gadā. Daudzi skaitļu teorijas jautājumi skaisti atrisināmi ar ģeometrijas metodēm, precīzāk, ar algebriskās ģeometrijas metodēm, kas pēta līknes, virsmas u.c., ko var definēt ar polinomveida vienādojumu sistēmām. Grāmatiņā piemēri saistīti ar Pitagora teorēmu. 48 lappuses.

 • I.M. Paramonova. Simetrija matemātikā.
  Brošūra krievu valodā 2001. gadā. Dots simetrijas jēdziens mūsdienu matemātikā un tas, kā ar simetriju saistītās idejas palīdz risināt dažādus uzdevumus. Paskaidrots, kas ir pārveidojumu grupa un invariants. 16 lappuses.

 • A.B. Sosinskis. Ziepju plēvītes un gadījuma notikumi.
  Brošūra krievu valodā 2000. gadā. Matemātikas un tās pielietojuma savstarpējā ietekme parādīta piemērā par ziepju plēvīti, ko satur aukliņas kontūrs. Aptuveni šī uzdevuma risinājumu var iegūt oriģinālā veidā, kas pirmajā skatījumā nekādi nav saistīts ar uzdevumu, bet gan ar gadījuma notikumiem. 24 lappuses.

 • N.P. Dolbins. Daudzskaldņu teorijas pērles.
  Brošūra krievu valodā 2000. gadā. Brošūrā dotas izliektu daudzskaldņu teorijas galvenās teorēmas. Košī teorēma par izliekta daudzskaldņa ar dotām skaldnēm vienīgumu un Aleksandrova teorēma par to, no kādiem izklājumiem var salīmēt izliektu daudzskaldni. 40 lappuses.

 • V.V. Prasolovs. Brokara punkti un izogonālā sasaiste.
  Brošūra krievu valodā 2000. gadā. Izogonālā sasaistē attiecībā pret trijstūri A1A2A3 punktam X atbilst tāds punkts Y, ka taisne YAi simetriska taisnei XAi attiecībā pret leņķa Ai (i=1,2,3) bisektrisi. Šim pārveidojumam ir daudz interesantu īpašību. Speciālgadījumā tas vienu otrā pārveido divus ievērojamus trijstūra punktus - Brokāra punktus. 24 lappuses.

 • D.V. Anosovs. Skats uz matemātiku un kaut kas no tās.
  Brošūra krievu valodā 2000. gadā. Brošūrā stāstīts par matemātikas rašanos un par tās deduktīvo konstrukciju. Doti divi piemēri- Pitagora teorēma un visu Pitagora skaitļu apraksts. 32 lappuses.

 • A.A. Bolibčuks. Hilberta problēmas (pēc 100 gadiem).
  Brošūra krievu valodā 1999. gadā. 1900. gadā Parīzes starptautiskā matemātiķu kongresā Dāvids Hilberts formulēja slavenās problēmas, kas atstāja noteicošu iespaidu uz matemātikas attīstību XX gadsimtā. Brošūrā parādīts, ka daudzas pazīstamas un sarežģītas matemātikas problēmas rodas ļoti dabiskā veidā, tā ka pat vecāko klašu skolēniem tas saprotams. 24 lappuses.

 • V.M. Tihomirovs. Pagātnes lielie matemātiķi un lielās teorēmas.
  Brošūra krievu valodā 1999. gadā. Brošūrā pierādītas senatnes lielo matemātiķu teorēmas - Arhimeda (teorēma par lodes tilpumu), Fermā teorēma (par pirmskaitļu uzrakstīšanu kā divu naturālu skaitļu kvadrātu summu), Eilera teorēma (vienādība e^pi i), Lagranža (teorēma par jebkura naturāla skaitļa uzrakstīšanu četru veselu skaitļu summas veidā) un Gausa (teorēma par regulāra 17-stūra konstrukciju ar cirkuli un lineālu). 24 lappuses.

  Pulciņu uzdevumi

 • Matemātikas pulciņi Maskavā.
  Uzdevumi krievu valodā, kas risināti matemātikas pulciņā 6.,7.,8. klasēs 2000. gadā. Šīs nodarbības vada Nepārtrauktās Matemātiskās Izglītības Centrs Maskavā 6.,7.,8. klasēm. Rīkotas 10 dažādas nodarbības 8. klasēm, kur risināti 5-9 uzdevumi; pa 11 dažādām nodarbībām 6. un 7. klasei, kur risināti 5-8 uzdevumi. Dažu nodarbību uzdevumi pēc dotās adreses nav atrodami.

 • Maskavas "Mazā mehmat" arhīvs 1993./1994.mācību gadam 7. klasei.
  Uzdevumi krievu valodā. Atrodami 26 nodarbībās risinātie uzdevumi, daļai satura rādītājā norādīti temati. Dažās vietās trūkst materiālu.

 • Maskavas "Mazā mehmat" arhīvs 1996./1997.mācību gadam 7. klasei.
  Uzdevumi krievu valodā. Atrodami 22 nodarbībās risinātie uzdevumi. Dažās vietās trūkst materiālu. Atrodama arī spēle "Matemātikas labirints", kur šādi temati: kombinatorika - 32 uzdevumi, loģika - 22 uzdevumi, spēles - 14, galvas rēķini - 32 uzdevumi, atjautības uzdevumi - 27.

 • S.I. Ivanovs. "Matemātikas pulciņš" I-II gads.
  Krievu valodā. Šai krājumā ietverts daudz labu uzdevumu, kas sakārtoti pēc tematiem. Tos var izmantot darbā matemātikas pulciņā, ari individuāli, gatavojoties sacensībām.
  Krājumā ietilpst 674 uzdevumi, no tiem ar atrisinājumiem 200. Var nelikt vai likt rādīt atrisinājumus. Atrisinājums vai atbilde parādās aiz katra uzdevuma teksta.
  Tajā apskatītos tematus var redzēt šeit.

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" I gads.
  Krievu valodā. Šai grāmatā ietverts daudz labu uzdevumu, kas sakārtoti pēc tematiem. Tos var izmantot darbā matemātikas pulciņā, ari individuāli, gatavojoties sacensībām.
  Krājumā ietilpst 386 uzdevumi, no tiem ar atrisinājumiem 264. Var nelikt vai likt rādīt atrisinājumus. Atrisinājums vai atbilde parādās aiz katra uzdevuma teksta.
  Tajā apskatītos tematus var redzēt šeit.

 • S.A. Genkins, I.V. Stenbergs, D.V. Fomins. Grāmata "Matemātikas pulciņš" II gads.
  Krievu valodā. Šai grāmatā ietverts daudz labu uzdevumu, kas sakārtoti pēc tematiem. Tos var izmantot darbā matemātikas pulciņā, ari individuāli, gatavojoties sacensībām.
  Krājumā ietilpst 405 uzdevumi, no tiem ar atrisinājumiem 334. Var nelikt vai likt rādīt atrisinājumus. Atrisinājums vai atbilde parādās aiz katra uzdevuma teksta.
  Tajā apskatītos tematus var redzēt šeit.

 • Kirovas vasaras matemātikas skolas (LMŠ) 6. klases materiāli no 2000. gada. Autori: K.A. Knops, O.S. Ņečajeva, R.A. Semizarovs.
  Krievu valodā. Doti 493 uzdevumi (No tiem 225 atrisināti). Ar atsevišķām adresēm ir daudz sīku iedaļu. Iedalījums ir šāds. Paritāte. Kombinatorika. Loģika. Uzdevumi par pulksteni. Dalāmība. Dirihlē. Uzdevumi par kustībām. Matemātiskās spēles. Konstrukcijas. Krāsošana. Griešana un pārcelšana. Dažādi uzdevumi. Ievadolimpiāde. Noslēguma olimpiāde. Dažādi uzdevumi (1 līdz 13 iedaļas.). Matemātikas aukcions.

 • Kirovas vasaras matemātikas skolas (LMŠ) 7. klases materiāli no 2000. gada. Autori: K.A. Knops, O.S. Ņečajeva, R.A. Semizarovs.
  Krievu valodā. Doti 749 uzdevumi (No tiem 1 atrisināts). Ar atsevišķām adresēm ir daudz sīku iedaļu. Iedalījums ir šāds.

 • Kirovas vasaras matemātikas skolas (LMŠ) 7. klases materiāli no 2001. gada. Autori: K.A. Knops, O.S. Ņečajeva, R.A. Semizarovs.
  Krievu valodā. Doti 439 uzdevumi (No tiem 159 atrisināti). Ar atsevišķām adresēm ir daudz sīku iedaļu. Iedalījums ir šāds. Dalāmība un atlikums. Salīdzinājums pēc moduļa. Salīdzinājumu risināšana. Lielākais kopīgais dalītājs. Vienāda atlikuma pazīmes. Pozicionālas skaitīšanas sistēmas. Skaitīšanas sistēmas. Uzdevumi. Lielākā kopīgā dalītāja lineārā sadalīšana. Savstarpēji pirmskaitļi. Lineārie diofantie vienādojumi. Dalāmības tests. Ģeometrija 1. Laukumi. Punktu ģeometriskās vietas 1 un 2. Tijstūra nevienādība. Griešana. Pīka formula. Grafi. definīcija. Grafi - ievaduzdevumi. Grafi - 2. Virsotņu pakāpes. Šķautņu skaita uzskaite. Grafi - 3. Saistība. Grafi - 4. Dažādi uzdevumi. Grafi - 5. Eilera grafi. Grafi - 6. Koki. Tests par grafiem. Indukcija 1. Iepazīšanās ar MMI. Indukcija 2. Indukcija grafos. Kontroldarbs par matemātisko indukciju. Kombinatorika 1. "Iedomājies, Ņutona binoms!" Tests par kombinatoriku. Dažādi uzdevumi 1, 2, 3, ...,8. Ievadolimpiāde. Matemātiskās kaujas 1. Matemātiskās kaujas "A nu ka , meitenes!" Noslēguma olimpiāde.

  Testi matemātikā

 • Matemātiskie testi.
  Krievu valodā. Šai adresē iekš liela daudzuma dažādu testu ietilpst arī 4 veidu matemātiskie testi: 1) Matemātiskās sakarības starp 3 skaitļiem pie dotajiem nosacījumiem. 10 jautājumi. 2) Atmiņa un skaitļi. Dota skaitļu tabula. Pēc tās apskates jāatceras, ko var un jādod atbildes uz dažādiem jautājumiem. 10 jautājumi. 3) Sarežģītas matemātiskas rindas. Doti rindas sākumskaitļi, jāpieraksta tiem sekojošie. 14 jautājumi. 4) Skaitļu tests. Sakopoti 50 interesanti piemēri, kur jāieraksta trūkstošie skaitļi gan skaitļu rindām galos, gan citādos skaitļu novietojumos: 3X3 skaitļu tabulās, 2 rindu tabulās, triju trijstūru virsotnēs, riņķa 6 sektoros, 6 starainas zvaigznes staros, pa diviem piecu skaitļu grupējumiem, kuri pierakstīti dažādos zīmējumos (cilvēciņiem, kaķiem), arī četru skaitļu trīs grupējumos (triju trijstūru centros un virsotnēs). Šai adresē pie uzdevumiem var iekļūt tikai tad, ja ievada savu nosacītu vārdu, šifru un dzimšanas gadu kā arī e- maila adresi.

 • Testi matemātikā.
  Krievu valodā. Šai adresē ietilpst trīs testi pa 20 uzdevumiem katrā, kur katram uzdevumam ir doti arī 6 atbilžu izvēles varianti. Bez tam ievietoti izziņas materiāli (definīcijas, formulas u.c.) algebrā, trigonometrijā, planimetrijā (trijstūri, daudzstūri, riņķa līnija un riņķis).

 • Tests matemātikā no vispārizglītojošās testēšanas servera.
  Krievu valodā. Materiālu sagatavojuši Maskavas un Sankt- Pēterburgas zinātnieki. Matemātikas testa autori G.P. Bašņina un citi. Augstskolu uzdevumos J.M. Neimanis. Iekārtoti trīs režīmi: 1) Iepazīšanās. 2) Paškontroles. 3) Apmācības. Katrā ietilpst pa 20 līdz 45 testa uzdevumiem. 1) režīmā nav jāreģistrējas. Izvēlei doti 4 uzdevumu grupas: a) Identiskie pārveidojumi. b) Iracionālie vienādojumi. Modulis. Pakāpes un logaritmiskās funkcijas. c) Trigonometrija. Vektori un to ģeometriskais pielietojums. d) Ģeometrija. Aritmētiskā un ģeometriskā progresija. Funkciju pētīšana. Atvasinājums. Abos pārējos režīmos, lai iekļūtu, jāievada savs lietotāja identifikators un parole. Apmācības režīmā, ievadot sīkas ziņas par sevi, var saņemt uzvedinošus jautājumus un nepieciešamības gadījumā plaši izvērstus risinājumus. Tagad šie pakalpojumi ir bezmaksas.

 • Tests matemātikā abiturientiem un studentiem. No Krasnojarskas.
  Krievu valodā. Abiturientiem matemātikā doti 24 uzdevumi.

 • Tests matemātikā.
  Krievu valodā. Tests sastādīts daudzos priekšmetos no 5. līdz 9. klasei, starp tiem arī matemātikā. Var izvēlēties 5 vai 10 kontroles jautājumus. Kļūdas gadījumā parāda tās iemeslus, pareizo risinājumu, arī pareizo atbildi. Norādītas lietojamās mācību grāmatas un to autori.

  Atjautības un teksta uzdevumi jaunākajām klasēm

 • Uzdevumi matemātikā.
  Krievu valodā. Atjautības uzdevumi. Daudz teksta uzdevumu pamatskolas klasēm. Uzdevumiem ir atrisinājumi, paskaidrojumi vai atbildes.

  Adrešu apkopojums ar anotācijām

 • Ļoti plaši resursi dažādos priekšmetos, arī matemātikā.
  Krievu valodā. Tālākās adresēs šie resursi "parakti" sīkāk.

  Vidusskolēniem un studentiem domāti materiāli par atsevišķām matemātikas tēmām

 • V.N. Barsukovs. 20 algoritmu stereometrijā. Vladikaukazs.
  Krievu valodā. Šie algoritmi sastāda vidusskolas vecāko klašu stereometrijas pamatus, arī tēlotājģeometrijas pamatus. Pirmo kursu studentiem. Saturs: Ievads. Alfabēts. (Burti, skaitļi, matemātiskās zīmes; skaidrojumi par teikumiem, uzdevumu risināšanas pamatiem; elementāro darbību apraksts, darbības stereometrijā.) 4 grupās sadalīti 20 stereometijas uzdevumi ar risinājumu. Ieteicams skolēniem no 10. līdz 12. klasei.

 • A.A. Andrejevs, D.V. Kostikovs, I.N. Sauškins. Tigonometrisko funkciju funkcionālo vienādojumu sistēmas.
  Krievu valodā. Funkcionālie vienādojumi. Trigonometriskās funkcijas apskatītas no funkcionālo vienādojumu viedokļa. Teorēmas, pierādījumi. Pielikums. Slēdziens. Literatūra.

 • A.A. Andrejevs, N.J. Kuzmins, A.N. Savins, I.N. Sauškins. Funkcionālvienādojumi.
  Krievu valodā. Pieejamā formā apskatīti Košī vienādojumi, nepārtrauktības princips, aizvietošanas metode. Dotas funkcionālvienādojumu risināšanas pamatmetodes. Liels daudzums piemēru un uzdevumu.

 • A.A. Andrejevs, A.N. Savins. Antjē un tās apkaime.
  Krievu valodā. Iepazīstina skolēnus ar veselās daļas jēdzienu (to viņi sauc par antjē) un daļskaitļa daļu. Apskatīti vienādojumu risināšanas piemēri, kur ir veselās daļas zīme, arī funkciju grafiku konstruēšanas piemēri. Sevišķa vērība veltīta uzdevumiem par naturālu skaitļu dalāmību un ģeometrijas uzdevumiem, kas saistīti ar punktiem ar veselām koordinātām. Ieteicams 9. līdz 12. klasei.

 • A.A. Andrejevs, A.N. Savins, I.N. Sauškins. Dirihlē princips.
  Krievu valodā. Tiek formulēti daži analogi Dirihlē principam. Piemēros parādīts, ka, veiksmīgi izvēloties trusīšus un būrīšus, viegli atrisināmi nestandarta uzdevumi. Ieteicams no 7. līdz 12. klasei.

 • Matemātika on-line nodaļā. Algebra.
  Krievu valodā. Algebras priekšmets. (Saīsinātās reizināšanas formulas;darbības ar saknēm; darbības ar pakāpēm; kvadrātvienādojumi; bikvadrāvienādojumi. Šeit uzdevumu nav.) Vēsturiskas ziņas par algebras attīstību. Babilonija. Grieķija. Ķīna. Indija. Arābu valodu valstis (Uzbekija, Tadžikija). Viduslaiku Eiropa. Negatīvie skaitļi. Kompleksie skaitļi.

 • Matemātika on-line. Trigonometrija.
  Krievu valodā. Uzdevumu nav. Trigonometrijas priekšmets. Pamatformulas-1. Pamatformulas-2.

 • Matemātika on-line. Ģeometrija.
  Krievu valodā. Uzdevumu nav. Ģeometrijas priekšmets. Vēsturiskas ziņas. (Ēģipte, Babilonija, grieķi, Eiklīds, Arhimēds, koniskie šķēlumi, koordinātu metode, Fermā, Dekarts, Lobačevskis.) Vēsturiskās ziņas diezgan konspektīvas. Ģeometrijas aksiomas, trijstūri, četrstūri, riņķa līnija un riņķis, regulāri daudzstūri, ģeometrisko ķermeņu tilpumi un virsmas laukumi.

 • Matemātika on-line. Matricas.
  Krievu valodā. Uzdevumu nav. Definīcija, apzīmējumi, kvadrātmatrica, to tipi, matricu simetrija. Determinants, minors, algebriskais papildinājums, darbības ar matricām, matricu rangs, matricu ekvivalence, inversā matrica, matricu raksturojošais vienādojums.

 • Matemātika on-line. Diferenciālrēķini.
  Krievu valodā. Uzdevumu nav. Atvasināšana. (Atvasinājuma jēdziens. Formulas. Augstāku pakāpju atvasinājumi. Funkciju, kas dotas ar parametru, diferencēšana. Atvasinājuma izmantošana funkciju pētīšanā. (Funkciju augšana, dilšana, ekstrēmi, Rolla un Lagranža teorēmas).

 • Matemātika on-line. Integrālrēķini.
  Krievu valodā. Uzdevumu nav. Primitīvā funkcija un nenoteiktais integrālis. Integrēšanas formulas. Aizvietošanas metode. Integrēšana pa daļām. Noteiktais integrālis.

 • Matemātika on-line. Rindas.
  Krievu valodā. Uzdevumu nav. Skaitļu rindas definīcija. Rindu konverģence. Harmoniska rinda. Skaitļu rindas konverģences nepieciešamais noteikums, Dalambēra pazīme.

 • Matemātika on-line. Kompleksie skaitļi.
  Krievu valodā. Uzdevumu nav. Trigonometriskā forma. Saskaitīšana un atņemšana. Reizināšana. Dalīšana. Saknes vilkšana. Pakāpes funkcija. Logaritmēšana.

 • Matemātika on-line. Varbūtību teorija.
  Krievu valodā. Uzdevumu nav. Ievads. Gadījuma notikumi. Notikumu varbūtība. Līdzvērtīgi notikumi. Darbības ar notikumiem. Varbūtību saskaitīšanas teorēma (pa pāriem nesavietojamiem notikumiem).

 • Matemātika on-line. Anekdotes.
  Krievu valodā. Tiešām anekdotes - par zinātniskām temām 5 iedaļas, par studentiem 3 iedaļas.

 • Uzdevumu krājums planimetrijā.
  Krievu valodā. Izstrādājusi Nataļja Rusanova. Izstrādne domāta tiem, kas stājas augstskolā. Daļai uzdevumu ir arī atrisinājumi. Krājumā ir 40 uzdevumu. Pamatīgi izstrādāta teorētiskā bāze par šādiem tematiem: Trijstūri. Četrstūri. Riņķis.

 • Baškīrijas valsts universitātes sagatavots materiāls.
  Krievu valodā. Nenobīstieties no dīvainajiem, nesaprotamajiem burtiem, jo paši uzdevumi ir krievu valodā. Algebra: Formulas, progresijas, vienādojumu un nevienādību risināšanas metodes (iracionālo, eksponent, logaritmisko un trigonometrisko). Piemēri ar risinājumu. Ģeometrijā pagaidām tikai nodaļa, kas veltīta ievilktām un apvilktām riņķa līnijām.

 • Avīze "Matemātika".
  Krievu valodā. 46 avīzes numuri no 1997. - 2001. gadam. No katras avīzes izvēlēti viens vai vairāki raksti par matemātiku, kurus var apskatīt norādītajā adresē.

 • Svetlanas un Aleksandra Saversku darbi skaitļu teorijā.
  Krievu valodā.
  Svetlana un Aleksandrs Saverski "Mūsdienu skaitļu teorija."
  Sv. Saverska "Mans Fermā teorēmas pierādījums."
  "Skaitļu rindas."
  "Pozicionālu skaitīšanas sistēmu nepozicionalitāte."


 • Par varbūtību teoriju.
  Materiāli krievu valodā. Šai adresē divas nodaļas.
  I nodaļa. Stohastiskās sistēmas un apkalpošanas tīkli. Autors S.G. Foss. 1999. gads. Domāts skolēniem, kas interesējas par fiziku un matemātiku. Saturs: Ievads. Ziņas par varbūtību teoriju. Rindu sistēmas un tīkli. Daudzkārtīgas pieejas sistēmas. Simetriskas sistēmas. Pollinga sistēmas. Literatūra. Darbā ietilpst pamatīgs izklāsts ar teorēmām un piemēriem.
  II nodaļa. Par varbūtību galvenām interpretācijām. Autors E.V. Tumilo-Denisovičs. Novosibirska, 2001. gads. Saturs: Ievads. Klasiskā (simetriskā) interpretācija. Statiskā interpretācija. Aksiomātiskā interpretācija. Varbūtība kā ticamības pakāpe. Loģiskā interpretācija. Dispozicionālā interpretācija. Dažas varbūtību interpretācijas, analizējot datus. Dažādu interpretāciju savstarpējā saistība. Nobeigums. Literatūra.

 • Universālais matemātikas risinātājs. (UMS).
  Programma ir angļu un krievu valodā. MAKSAS PAKALPOJUMS. Solīts, ka šī programma atrod visīsāko, racionālāko risinājumu jebkuram piemēram, uzdevumam no jebkuras mācību grāmatas vai uzdevumu krājuma vai Jūsu pašu no galvas izdomāta uzdevuma. Vienkārši sastādiet uzdevumu un iegūsiet tā sīku risinājumu ar skaņas vai teksta komentāriem. Programmu lietot ļoti viegli, piemēri tiek ievadīti ar klaviatūru tāpat kā Jūs to ierakstiet savā burtnīcā. Šo programmu izsrādājusi firma "Ziemeļu pavards". Programmas autori Sanktpēterburgas zinātnieki un pasniedzēji no Sanktpēterburgas un Baltijas universitātēm kā arī citi ievērojami fizikas un matemātikas zinātnieki. Šo programmu lieto ne tikai visā Krievijā, bet arī interesenti no citām valstīm. Programmas autori: Mihails Ivanovs, Staņislavs Kublanovskis, Jurijs Matiasevičs, Josifs Ponizovskis.

 • Algebrisko izteiksmju identiskie pārveidojumi.
  PIRMS SĀCIET STRĀDĀT PĀREJIET UZ KIRILICAS KODĒJUMU.
  Izmantoti Skanavi, Raihmistra, Kramova, Abramoviča uzdevumu krājumi. Sākumā dotas formulas, pēc tam uzdevumi ar pareiziem un nepareiziem risinājumiem un paskaidrojumiem kādēļ radušās kļūdas. Pēc tam uzdevumi patstāvīgai risināšanai, kur dotas vairākas atbildes un beigās norādīta pareizā.

 • Aritmētiskā un ģeometriskā progresija.
  PIRMS SĀCIET STRĀDĀT PĀREJIET UZ KIRILICAS KODĒJUMU.
  Izmantoti Skanavi, Kočetkova, Raihmistra uzdevumu krājumi. Sākumā dotas definīcijas un formulas, pēc tam uzdevumi ar atrisinājumiem. Pēc tam uzdevumi patstāvīgai risināšanai, kur dotas vairākas atbildes un beigās norādīta pareizā.

 • Iracionālie vienādojumi un nevienādības.
  PIRMS SĀCIET STRĀDĀT PĀREJIET UZ KIRILICAS KODĒJUMU.
  Izmantoti Skanavi, Kočetkova, Guseva uzdevumu krājumi. Sākumā dotas definīcijas un formulas, pēc tam uzdevumi ar atrisinājumiem. Pēc tam uzdevumi patstāvīgai risināšanai, kur dotas atbildes.

 • Eksponentvienādojumi un nevienādības.
  PIRMS SĀCIET STRĀDĀT PĀREJIET UZ KIRILICAS KODĒJUMU.
  Izmantoti Raihmistra, Cipkina, Skanavi uzdevumu krājumi. Sākumā dotas definīcijas un formulas, tad uzdevumi ar atrisinājumiem. Pēc tam uzdevumi patstāvīgai risināšanai, kur dotas atbildes.

 • Logarimiskie vienādojumi un nevienādības.
  PIRMS SĀCIET STRĀDĀT PĀREJIET UZ KIRILICAS KODĒJUMU.
  Izmantoti Raihmistra, Cipkina, Skanavi uzdevumu krājumi. Sākumā dotas definīcijas un formulas, kā arī uzskaitītas risināšanas metodes, pēc tam uzdevumi ar atrisinājumiem. Beigās uzdevumi patstāvīgai risināšanai, kur dotas vairākas atbildes un beigās norādīta pareizā kā arī komentāri.

 • Trigonometriskie vienādojumi un nevienādības.
  PIRMS SĀCIET STRĀDĀT PĀREJIET UZ KIRILICAS KODĒJUMU.
  Uzdevumu krājumi nav norādīti. Kaut arī solītas nevienādības, to nav. Sākumā dotas trigonometrisko funkciju zīmes, formulas, paskaidrots, kāpēc jāpārbauda atrisinājums, arī risināšanas metodes, pēc tam uzdevumi ar atrisinājumiem. Beigās uzdevumi patstāvīgai risināšanai, kur dotas vairākas atbildes un beigās norādīta pareizā kā arī komentāri.

 • Taisnleņķa trijstūra aprēķināšana.
  PIRMS SĀCIET STRĀDĀT PĀREJIET UZ KIRILICAS KODĒJUMU.
  Uzdevumu krājumi nav norādīti. Sākumā doti norādījumi, sakarības un pamatuzdevumi ar atrisinājumiem. Beigās doti uzdevumi patstāvīgai risināšanai un komentāri.

 • Slīpleņķa trijstūra aprēķināšana.
  PIRMS SĀCIET STRĀDĀT PĀREJIET UZ KIRILICAS KODĒJUMU.
  Izmantoti Novosjolova un Skanavi uzdevumu krājumi. Sākumā doti norādījumi, formulas un pamatuzdevumi ar atrisinājumiem. Beigās doti uzdevumi patstāvīgai risināšanai un komentāri.

 • Apvilktas un ievilktas riņķa līnijas.
  PIRMS SĀCIET STRĀDĀT PĀREJIET UZ KIRILICAS KODĒJUMU.
  Izmantoti Raihmistra un Skanavi uzdevumu krājumi. Sākumā doti norādījumi, formulas un uzdevumi ar atrisinājumiem, kur atrodami norādījumi par to, kādas kļūdas visbiežāk tiek pielaistas. Uzdevumiem nav zīmējumu. Beigās doti uzdevumi patstāvīgai risināšanai un norādījumi uz iespējamām kļūdām.

 • Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā. Visu uzdevumu arhīvs no 7. līdz vidusskolas izlaiduma klasei no 1980. līdz 2000. gadam. Turpinājumā sīkākas ziņas un adreses šiem turnīriem.

 • Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā. Visu uzdevumu arhīvs no 7. līdz vidusskolas izlaiduma klasei no 1980. līdz 2000. gadam. Šai adresē mareriāls "zip" formātā.

 • I Starppilsētu olimpiāde matemātikā.
  Krievu valodā. Sacensības starp trim pilsētām - Kijevu, Maskavu un Rīgu 1980. gada pavasarī. Uzdevumi no 8. līdz izlaiduma klasei.

 • II Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā. Uzdevumi 7.-8. klasēm un 9.- līdz izlaiduma klasei 1980. - 1981. gadā.

 • III Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā. Uzdevumi 7.-8. klasēm un 9.- līdz izlaiduma klasei 1981. - 1982. gadā.

 • IV Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā. Turnīrs notika divās tūrēs: 1. uzdevumi 7.-8. klasēm un 9.- līdz izlaiduma klasei. 2. 1983. gada 20. martā ar diviem variantiem - vienu vieglāku, otru grūtāku tām pašām klašu grupām.

 • V Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1983. - 1984. gadā. Rudens turnīrs 20. nov. 1983. gadā 7.-8. klasēm un 9.- 10. klasēm. Pavasara turnīrs 8. apr. 1983. gadā 6.-7.-8. klasēm un 9.- 10. klasēm divos variantos: sagatavošanas un pamatvariantā.

 • VI Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1984. - 1985. gadā. Rudens turnīrs 18. nov. 1984. gadā 7.-8. klasēm un 9.- 10. klasēm. Pavasara turnīrs 14. apr. 1985. gadā 7.-8. klasēm un 9.- 10. klasēm. Abas tūres divos variantos: sagatavošanas un pamatvariantā.

 • VII Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1985. - 1986. gadā. Rudens turnīrs 18. nov. 1985. gadā. Pavasara turnīrs 16. martā 1985. gadā 7.-8. klasēm un 9.- 10. klasēm.

 • VIII Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1986. - 1987. gadā. Rudens turnīrs 23. nov. 1986. gadā. Pavasara turnīrs 15. martā 1987. gadā 7.-8. klasēm un 9.- 10. klasēm, tam ir sagatavošanas un pamatvariants.

 • IX Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1987. - 1988. gadā. Rudens turnīrs 22. nov. 1987. gadā. Treniņturnīrs 21. II 1988. gadā. Pavasara turnīrs 20. martā 1988. gadā 7.-8. klasēm un 9.- 10. klasēm.

 • X Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1988. - 1989. gadā. Rudens turnīrs 29. okt. 1988. gadā. Pavasara turnīrs 18. martā 1989. gadā 7.-8. klasēm un 9.- 10. klasēm. Abas tūres divos variantos: treniņvariantā un pamatvariantā.

 • XI Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1989. - 1990. gadā. Rudens turnīrs 29. okt. 1989. gadā. Pavasara turnīrs 18. martā 1990. gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm. Abas tūres divos variantos: treniņvariantā un pamatvariantā.

 • XII Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1990. - 1991. gadā. Rudens turnīrs 28. okt. 1990. gadā. Pavasara turnīrs 17. martā 1991. gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm. Abas tūres divos variantos: treniņvariantā un pamatvariantā.

 • XIII Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1991. - 1992. gadā. Rudens turnīrs 27. okt. 1991. gadā. Pavasara turnīrs 15. martā 1992. gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm. Abas tūres divos variantos: treniņvariantā un pamatvariantā.

 • XIV Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1992. - 1993. gadā. Rudens turnīrs 25. okt. 1992. gadā. Pavasara turnīrs 14. martā 1993. gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm. Abas tūres divos variantos: treniņvariantā un pamatvariantā.

 • XV Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1993. - 1994. gadā. Rudens turnīrs 24. okt. 1993. gadā. Pavasara turnīrs 13. martā 1994. gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm. Abas tūres divos variantos: treniņvariantā un pamatvariantā.

 • XVI Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1994. - 1995. gadā. Rudens turnīrs 23. okt. 1994. gadā. Pavasara turnīrs 12. martā 1995. gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm. Abas tūres divos variantos: treniņvariantā un pamatvariantā.

 • XVII Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1995. - 1996. gadā. Rudens turnīrs 22. okt. 1995. gadā. Pavasara turnīrs 3. martā 1996. gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm. Abas tūres divos variantos: treniņvariantā un pamatvariantā.

 • XVIII Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1995. - 1996. gadā. Rudens turnīrs 20. okt. 1995. gadā. Pavasara turnīrs 2. martā 1996. gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm. Abas tūres divos variantos: treniņvariantā un pamatvariantā.

 • XIX Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1997. - 1998. gadā. Rudens turnīrs 26. okt. 1997. gadā. Pavasara turnīrs 1. martā 1998. gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm. Abas tūres divos variantos: treniņvariantā un pamatvariantā.

 • XX Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1998. - 1999. gadā. Rudens turnīrs - treniņuzdevumi no 18. okt. 1998. gadā, pamatuzdevumi no 25. okt. 1998. gadā. Pavasara turnīrs - treniņuzdevumi 21. febr. 1999. gadā, pamatuzdevumi 28. febr. 1999.gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm.

 • XXI Starptautiskais pilsētu turnīrs matemātikā.
  Krievu valodā 1999. - 2000. gadā. Rudens turnīrs - treniņuzdevumi no 24. okt. 1999. gadā, pamatuzdevumi no 31. okt. 1999. gadā. Pavasara turnīrs - treniņuzdevumi 27. febr. 2000. gadā, pamatuzdevumi 5. mart. 2000.gadā 8.-9. klasēm un 10.- 11. klasēm.

 • Pilsētu matemātikas konkursa vasaras neklātienes konferences.
  Krievu valodā.
  Tālāk būs dotas atsevišķu konferenču adreses un interesanti uzdevumi no tām.

  Uz ievada lapu.