LATVIJAS ROKMÚZIKAS JAUNUMI

1. JANVÁRIS, speciáli "Elektroniskajam K'IEG'ELIM"


***********
**********

(c) "Rígas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entúra.


Atis Klus's: webmaster@lanet.lv

Atgriezties uz LATVIJAS ROKMÚZIKAS JAUNUMU lappusi