Izvélieties értáko kodés'anas sistému s'ai lappusei:
"Íieěelis" - rokműzikas jaunumi / "K'ieg'elis" - rokmu'zikas jaunumi / "K'ieg'elis" - rokmúzikas jaunumi / "Ćieĺelis" - rokmúzikas jaunumi

LATVIJAS ROKMÚZIKAS JAUNUMI - 1997

Dec 28
Dec 21
Dec 14
Dec 7
Dec 1
Nov 23
Nov 16
Nov 9
Nov 2
Oct 26
Oct 19
Oct 12
Oct 5
Sep 28
Sep 21
Sep 14
Sep 7
Aug 31
Aug 24
Aug 17
Aug 10
Aug 3
Jul 27
Jul 20
Jul 13
Jul 6
Jun 29
Jun 22
Jun 15
Jun 8
Jun 1
May 25
May 18
May 11
May 5
Apr 27
Apr 20
Apr 13
Apr 10
Apr 4
Mar 23
Mar 16
Mar 9
Feb 27
Feb 19
Feb 13
Feb 6
Jan 30
Jan 23
Jan 17
Jan 9
Jan 1

Vecáki arhívi: 1995, 1996

copyright © Latvijas rokzin'u ag'entúra

"Latvijas rokmúzikas jaunumi" ir elektroniskás múzikas avízes "K'ieg'elis" sastávdal'a

Apskatiet arí:

  • Visatzítákás dziesmas Latvijá
  • Latvijas "Spici"
  • Citas Latvijas múzikas lappuses
  • Charts All Over the World


    webmaster@lanet.lv

    Atgriezties uz LANET májas lapu