LATVIJAS ROKMÚZIKAS JAUNUMI

(19. oktobrí, speciáli "Internetam")

(c) "Rígas Balss" Latvijas rokzin'u ag'entúra.


Atis Klus's: webmaster@lanet.lv

Atgriezties uz LATVIJAS ROKMÚZIKAS JAUNUMU lappusi