Uzdevumi

Vidusskolas līmenis

Pamatskolas līmenis

Olimpiāžu uzdevumi

“Nedēļas uzdevumi”

Uzdevumi, kas drīzāk attiecas uz augstskolas vielu, bet varbūt ir arī profilkursā.

Uzdevumi no matemātikas viktorīnām

Testi.

Citi.

 

Vidusskolas līmenis