Izve'lieties e'rta'ko kode's'anas siste'mu s'ai lappusei:
"Ķieģelis" - rokmūzikas jaunumi / "K'ieg'elis" - rokmu'zikas jaunumi / "K'ieg'elis" - rokmśzikas jaunumi / "Ęieåelis" - rokmśzikas jaunumi

LATVIJAS ROKMU'ZIKAS JAUNUMI - 1997

Dec 28
Dec 21
Dec 14
Dec 7
Dec 1
Nov 23
Nov 16
Nov 9
Nov 2
Oct 26
Oct 19
Oct 12
Oct 5
Sep 28
Sep 21
Sep 14
Sep 7
Aug 31
Aug 24
Aug 17
Aug 10
Aug 3
Jul 27
Jul 20
Jul 13
Jul 6
Jun 29
Jun 22
Jun 15
Jun 8
Jun 1
May 25
May 18
May 11
May 5
Apr 27
Apr 20
Apr 13
Apr 10
Apr 4
Mar 23
Mar 16
Mar 9
Feb 27
Feb 19
Feb 13
Feb 6
Jan 30
Jan 23
Jan 17
Jan 9
Jan 1

Veca'ki arhi'vi: 1995, 1996

copyright © Latvijas rokzin'u ag'entu'ra

"Latvijas rokmu'zikas jaunumi" ir elektroniska's mu'zikas avi'zes "K'ieg'elis" sasta'vdal'a

Apskatiet ari':

  • Visatzi'ta'ka's dziesmas Latvija'
  • Latvijas "Spici"
  • Citas Latvijas mu'zikas lappuses
  • Charts All Over the World


    webmaster@lanet.lv

    Atgriezties uz LANET ma'jas lapu