Servera satura rādītājs

Šis ir satura rādītājs galvenajiem publiski pieejamajiem resursiem LANET centra WWW serveros.

Par šo serveri

 • Apmeklētības statistika galvenajiem LANET centra WWW serveriem
 • Kas jauns šajā serverī - galvenās izmaiņas, svarīgākās jaunās lappuses un norādes
 • LANET WWW un FTP servera meklēšanas lappuse

  Iestādes un organizācijas

 • aabs - Baltijas Studiju veicināšanas apvienība
 • AIESEC (Starptautiskā Ekonomikas studentu apvienība) Latvija
 • Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs
 • Izglītības un zinātnes ministrija (vairs nav LANET centra pārziņā)
 • Koalīcija par Tīru Baltiju (Coalition Clean Baltic) (vairs nav LANET centra pārziņā)
 • Korporācija Daugaviete (vairs netrodas LANET centrā)
 • LANET - Latvijas akadēmiskais skaitļotāju tīkls
 • Latviešu folklora un tradicionālā kultūra (netiek atjaunots)
 • Latvijas Fizikas biedrība
 • Latvijas Universitāte
 • LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
 • LU Datorzinātņu metodiskais centrs
 • LU Universitātes Avīze
 • LZA Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts (vairs netrodas LANET centrā)
 • Neguss, Jūrmalas austrumu cīņas klubs
 • Skolu atbalsta centrs
 • Teiču valsts rezervāts

  Skolas

 • Jūrmalas 1. ģimnāzija
 • Rīgas 84. vidusskola
 • Rīgas Dzelzceļnieku skola
 • Rīgas Ebreju vidusskola

  Personīgās mājas lappuses

  Mūzika

 • Charts All Over the World, interneta lielākā norāžu kolekcija mūzikas topiem
 • Elektroniska mūzikas avīze "Ķieģelis"
 • Invasion
 • Latvijas dziesmu spice
 • Latvijas mūzikas jaunumi un koncerti
 • Latvijas mūzikas tirgus Top 15 (netiek atjaunots)
 • Maskačkas spēlmaņi, folkloras kapela
 • Opermūzikas svētki Siguldā, 08.1997
 • Visatzītākās dziesmas Latvijā
 • Skanis, jauktais koris

  Norādes uz citām WWW lappusēm

 • Ar Latviju saistītas ziņas
 • Ar Latviju saistīti Internet resursi
 • Citi Internet resursi (pasaules nozīmīgāko WWW lapu apkopojums)
 • Internet meklēšanas līdzekļi: CUSI (ieskaitot meklēšanu Latvijā) un ArchiePlex (meklēšana pa FTP serveriem)
 • LANET klienti
 • Latvijas mūzikas lappuses
 • Skolu un ar skolām saistītas WWW lappuses Latvijā

  Izglītība un zinātne

 • Algoritmiskās metodes bioinformatikā new!
 • Astronomija Latvijā (vairs nav LANET centra pārziņā)
 • Cilvēktiesības Latvijā
 • E-studija, Universitātes elektriskā avīze
 • Grāmata Internet iespējas PC tipa datoru lietotājiem
 • Information Technologies in Education '96, konference (netiek atjaunots)
 • Latvijas Augstskolu informatīvā sistēma
 • Latvijas Universitātes informatīvā sistēma
 • Latvijas vēsture internetā
 • Matemātiskās indukcijas metode (vispārīgās matemātikas studiju kurss)
 • Matemātiskās programmas un citi materiāli Internetā skolēniem un viņu skolotājiem
 • Multiphysics in Crystal Growth
 • NATO Science for Peace project
 • Population Information Site of Latvia

  Dažādi

 • FTP arhīvi (vairāku pasaulē pazīstamāko arhīvu spoguļarhīvi u.c.)
 • LANET serviss
 • Latvijas Bankas valūtu kursi
 • Latvijas WWW Top 30
 • Persian Carpet
 • SunSITE Latvija (vispasaules Sun kompjūteru nodrošinājuma izplatīšanas programmas Latvijas daļa)
 • TUCOWS tīkls Latvijā (Windows un Linux programmatūra)
 • Ziņas "Latvijā" (netiek atjaunots)
  Atis Kluss: webmaster@lanet.lv