Satura rādītājs Literatūras saraksts

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Fizikas un Matemātikas Fakultāte

Vispārīgās matemātikas katedra

Agnis Andžāns

Uldis Kanders

MATEMĀTISKĀS INDUKCIJAS METODE

(Vispārīgās matemātikas studiju kurss)

Dotais studiju kurss ir sagatavots pēc tālmācības studiju tehnoloģijas, kas ļauj to izstādīt globālajā datortīklā INTERNET. Studiju kursa apgūšanai ieteicams izmantot globālā datortīkla INTERNET un datortehnoloģijas iespējas.


WWW-adrese - http://www.lanet.lv/info/matind/

14. NODAĻA (INDEX)

ALFABĒTISKAIS PRIEKŠMETU RĀDĪTĀJS

Priekšmetu rādītājā ir iekļauti vairāki jēdzieni, definīcijas un teorēmas, kuras nav tiešā veidā atspoguļotas nodaļu vai zemāka līmeņa sadaļu nosaukumos. Tāpat priekšmetu rādītājs palīdzēs kursa klausītājiem atrast kursa tekstā īpašvārdos nosauktu teorēmu, kategoriju vai problēmu skaidrojumus. Skaitlis pirms šķirkļa ir tā kārtas numurs, bet skaitlis aiz šķirkļa norāda uz nodaļu, kur tas ir sastopams.
1Ābela formula3 nodaļa
2Aksioma, aksiomātisks1, 12 nodaļa
3Apgalvojums1nodaļa
4Apgalvojums, atsevišķs1 nodaļa
5Apgalvojums, vienkāršs1 nodaļa
6Apgalvojums, vispārīgs1 nodaļa
7Bernulli skaitļi4 nodaļa
8Eilera cikla eksistence4 nodaļa
9Eilera formula3, 12 nodaļa
10Eilera formula plakaniem sakarīgiem grafiem3nodaļa
11Eņģeļa G. uzdevums 7nodaļa
12Erdeša un Sekerša teorēma 7nodaļa
13Fermā mazā teorēma 3nodaļa
14Fibonači skaitļu virkne4 nodaļa
15Fibonači virkne3 nodaļa
16Goldbaha problēma3 nodaļa
17Hamiltona cikls4nodaļa
18Helli teorēma plaknē3 nodaļa
19Helli teorēma taisnes gadījumā3nodaļa
20Indukcijas bāze3 nodaļa
21Induktīvā hipotēze jeb induktīvais paņēmiens3nodaļa
22Induktīvā pāreja3 nodaļa
23Kliesmentes L. teorēma7 nodaļa
24Lemma4nodaļa
25Lukasa skaitļu virkne4 nodaļa
26Matemātiskās indukcijas princips (MIP)3nodaļa
27Ņūtona binoma formula4 nodaļa
28Ozolas Z. teorēma4 nodaļa
29Paralēlā indukcija6 nodaļa
30Parametrs1nodaļa
31Pella skaitļu virkne3 nodaļa
32Ramseja skaitlis7nodaļa
33Ramseja vispārīgā teorēma7nodaļa
34Sn 2nodaļa
35Špernera lemma7 nodaļa
36Teorēma,1nodaļa
371. teorēma (Matemātiskās indukcijas bāzes shēma)3nodaļa
382. teorēma (MI shēma: {A(k) un A(k+1)} A(k+2))4nodaļa
393. teorēma (MI shēma: {A(1) un A(k), A(m)} A(k+2))4nodaļa
404. teorēma (MI shēma: {A(p), A(p+1),... un A(m)} A(m+k))4nodaļa
415. teorēma (MI shēma: {A(1) un A(k), A(2k)} A(k-1))5nodaļa
426. teorēma11 nodaļa
437. teorēma12 nodaļa
44Van der Vardena teorēma6 nodaļa


Satura rādītājs Literatūras saraksts